Søk

NTF bidrar i arbeidet med revisjon av sukkeravgiften

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. Som en støtte for utvalget er det etablert en helse- og ernæringsfaglig referansegruppe, hvor NTF er representert.

Candy_iStock_smallI statsbudsjettet for 2018 ble avgiftene på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer økt med henholdsvis 40 og 80 prosent. For 2019 har regjeringen reversert avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer, og satt ned et utvalg som særlig skal vurdere om avgiftene kan og bør utformes slik at de i større grad ta hensyn til helse- og ernæringsmessige formål.

Utvalget ledes av advokat Cecilie Aasprong Dyrnes fra Ernst & Young. Knut Inge Klepp fra Folkehelseinstituttet er eneste helsefaglige representant. Utvalget består for øvrig av representanter fra LO og NHO, advokatfirmaer og akademia.

Harry-Sam Selikowitz representerer NTF i den helse- og ernæringsfaglige referansegruppen som bistår Klepp i arbeidet. Det forventes at tannhelse får et eget avsnitt i innstillingen.

Økende overvekt er fortsatt en stor folkehelseutfordring i Norge. Basert på kjente helsekonsekvenser ved høyt sukkerinntak foreligger det klare internasjonale og nasjonale anbefalinger om å redusere sukkerinntaket. Effekten av en avgift på sukker er godt dokumentert, og det er grunn til å frykte at fjerning av avgiften vil føre til økt forbruk. NTF støttet derfor sukkeravgiften da den ble innført.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. april 2019, slik at utvalgets vurderinger kan inngå i budsjettarbeidet for 2020.

Les mer om utvalget på www.regjeringen.no

Publisert: 12.02.2019