Søk

Helsepolitisk barometer - Hva mener befolkningen om norsk helsepolitikk?

NTF er en av 15 organisasjoner som sammen med TNS Gallup har tatt pulsen på befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Tirsdag 26. april ble resultatene offentliggjort under et arrangement på Filmens hus i Oslo.

Dette er første gangen Helsepolitisk Barometer gjennomføres, og det var stor spenning og høye forventinger både rundt resultatene av undersøkelsene og rundt interessen for resultatene. Det var godt oppmøte fra både presse, helse- og omsorgskomiteen, og andre sentrale politikere og aktører innen helse. 

Presidenten taler Stor enighet om tobakksfrihet Panelet

Hovedfunn i undersøkelsen
Arrangementet ble åpnet ved at Eva Fosby Livgard fra TNS Gallup presenterte hovedfunnene i undersøkelsen. Dette ble fulgt opp av 5 minutter til hver av de 15 organisasjonene, hvor Camilla Hansen Steinum representerte NTF og snakket om den norske tannhelsemodellen. Hun benyttet anledningen til å påpeke viktigheten av god tannhelse, og at svarene på undersøkelsen viser at regjeringen i de to siste statsbudsjettene har vært i utakt med sine egne velgere, ved at de har kuttet støtten til flere utsatte grupper med størst behandlingsbehov.

Her er et lite utvalg av tallene som ble presentert:

 • Innvandring har overtatt som folks bekymring nr 1, med arbeidsledighet på andre plass, mens oppgavene i helsevesenet havner på 3. plass. Det samme spørsmålet har vært stilt i klimabarometeret siden 2009 og helse har vært på topp 3 alle disse årene.
 • Under halvparten mener kommunene er opptatt av befolkningens helse, og kun 13% stoler på at de vil bli tilbudt gode nok helsetjenester når de blir eldre.
 • Det er bred enighet om at Norge burde bruke mer av BNP på helse (66%). 27% ønsker å beholde dagens nivå, mens kun 2% mener vi burde bruke mindre.
 • Kun 38% mener regjering og Storting lykkes i å løse oppgavene i helsevesenet.
 • Kreft er det flest frykter mest (58%), mens kun 7% frykter hjerte- og karsykdommer.
 • En overveldende stor del av befolkningen ønsker seg et tobakksfritt samfunn innen 2025 (70%).
 • Behandlingstilbudet innen psykisk helse må styrkes (77%). Kun 13% mener at det er god tilgjengelig på behandlingstiltak innen psykisk helse i sin kommune.
 • 57% av befolkningen mener at det er for mye drikkepress i norsk kultur.
 • Til tross for overvekt i over halvparten av befolkningen mener 62% at de har et sunt kosthold.
 • 72% mener at enkelte optikertjenester bør være helt eller delvis dekket av det offentlige.
 • 78% mener at pengene til skolehelsetjenesten bør øremerkes i statsbudsjettet.

Blant disse dataene er kanskje det mest interessante for tannlegestanden at under halvparten av respondentene føler kommunen er opptatt av innbyggernes helse og livskvalitet, og mener at kommunen ikke løser disse oppgavene godt nok - noe som er verdt å bite seg merke i nå som det er planer om å flytte tannhelsetjenesten til kommunen.

Klikk her for å laste ned TNS Gallup sin presentasjon av hovedfunnene (pdf)

Terningkast tre til regjeringen
Respondentene gir regjeringen terningkast tre i arbeidet med å løse oppgavene i helsevesenet. Statssekretær Lisbeth Normann fikk sjansen til å kommentere både terningkastet og undersøkelsen. Regjeringen er ikke fornøyd med dette resultatet, og statssekretæren kunne love at de skal ta inn over seg tallene fra undersøkelsen og fortsette å lytte til befolkningen. Samtidig påpekte hun at dette er et dugnadsarbeid, og utfordret fag- og forskningsmiljøene til å tenke litt annerledes for å løse oppgavene. Kanskje må vi omstille oss og prioritere annerledes for å klare å løse oppgavene sammen. Norge bruker 9% av BNP på helse, noe som er gjennomsnitt i OECD landene, og Normann kunne ikke love en økning i budsjettene. "Målet er ikke å bruke mest mulig penger, men å få mest mulig ut av de ressursene vi har. Både pengene og menneskene må brukes smartere", la statssekretæren til.

Normann sa også at hun noterer seg at et stort flertall ønsker mer offentlige midler til tannbehandling i den voksne befolkningen. Regjeringen ønsker bedre skjermingstiltak til de som har lav inntekt og høye tannbehandlingsutgifter. Hun påpekte også at regjeringen tidligere har lovet at de skal "dekke full behandling til de som ikke har tenner. Men dette betyr at det er andre grupper som ikke får."

Politisk debatt
Arrangementet ble avsluttet med en politisk debatt med representanter fra Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre - alle medlemmer i Stortingets Helse- og omsorgskomité.

Panelet ble stilt spørsmål om både fremtidige prioriteringer, de største utfordringene, den lave tillitten til kommunene og om hvorfor regjeringen ikke scorer bedre enn 3 på terningkastet.

Hva mener så folk om tannhelsepolitikken?
Undersøkelsen inneholder spørsmål om en rekke ulike tema, hvorav tannhelse er ett. NTF har bidratt med 5 spørsmål, og svarene gir interessant informasjon både om folks holdning til finansiering av tannhelsetjenester, og om prioritering av grupper. Svarene viser en massiv oppslutning i befolkningen om at det bør ytes mer offentlig støtte til voksnes tannhelse (68%). Mer enn 1/3 av de spurte er villige til å øke skatten for å finansiere den økte støtten. Respondentene er også enige med NTF i at det er personer med sykdommer som gir dårlig tannhelse som bør prioriteres (44%).

   

Les mer om resultatene av undersøkelsen i pressemeldingen på vårt presserom

Publisert: 26.04.2016