Søk

Helfo har fått nytt sentralbordnummer

Helfo har fått nytt sentralbordnummer for administrative henvendelser: 960 96 622.

Annen kontaktinformasjon for Helfo er ikke endret: 
 
Veiledingstelefonen 800HELSE: 800 43 573 – gir informasjon til privatpersoner om Helfos tjenester.
Helfo veiledning for helseaktører: 815 70 070 – gir informasjon til behandlere og andre helseaktører.
 
E-post-adresse: post@helfo.no
Postadresse: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. 
 
Informasjon om Helfos tjenester og selvbetjeningsløsning for privatpersoner finnes på den offentlige helseportalen www.helsenorge.no
Informasjon om Helfos tjenester for helseaktører finnes på www.helfo.no
 

Publisert: 10.04.2017