Søk

Folket har stor tillit til tannlegenes faglig dyktighet

Over 90% av befolkningen har tillit til at tannleger i Norge er faglig kvalifiserte til å gi den behandlingen man har behov for. Faglig dyktighet er også det flest legger vekt på ved valg av tannlege. Dette viser resultatene fra årets Helsepolitiske barometer.

Vi lever lenger og blir stadig flere som benytter velferdsgodene, samtidig som oljeinntektene minsker og vi blir stadig færre yrkesaktive som skal finansiere dem. For store deler av velgermassen var helsepolitikken avgjørende for hvilket politisk parti de stemte på ved høstens stortingsvalg. På årets helsepolitiske barometer svarte hele 36% at oppgavene i helsevesenet er blant våre største utfordringer – en økning med 10% fra 2016.

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar NTS og ble presentert for fullsatt sal på Filmens hus, onsdag 11. april. Arrangementet startet med en rask gjennomgang av de viktigste resultatene (klikk her for å se presentasjonen), før Anne Grethe Erlandsen (Høyre), statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet kommenterte undersøkelsen. Statssekretæren la vekt på at utfordringene i helsevesenet vil bli store fremover og at ressursene vil bli knappere ettersom oljeinntektene faller. Erlandsen poengterte at å møte disse utfordringene ikke handler om penger, men om gode hoder og hender, kunnskap, teknologi, bedre samhandling og pasienten som ressurs.

Stor tillit til tannlegene

Helsepol.barometer2018_1Resultatene forsterker NTFs inntrykk av at den norske tannhelsemodellen fungerer. Over 90% av befolkningen har tillit til at tannleger i Norge er faglig kvalifiserte til å gi den behandlingen man har behov for. Faglig dyktighet er også det flest legger vekt på ved valg av tannlege. Hele 59% lister det blant de viktigste kriteriene, mens 42% velger tannlege i nærheten av der de bor, og 31% legger mest vekt på pris.

Hele 59% etterlyser mer offentlig støtte til voksne personers tannhelsetjenester, og det er meget bred enighet (80%) om at offentlig støtte til tannbehandling bør forbeholdes tannbehandling utført i Norge.

President Camilla Hansen Steinum omtalte resultatene som viktige og interessante da hun kommenterte informasjonen som kom frem av undersøkelsen.

- Vi ser at støtten og tilliten til tannhelsetjenesten, slik den er organisert i dag, er stor, sa Steinum foran den fullsatte salen.

- Folket gir tydelig uttrykk for at de har tillit til at landets tannleger er faglig kvalifiserte, og NTF er stolte av vår ordning med obligatorisk etterutdanning for å sikre oss om at vi opprettholder denne faglige dyktigheten, fortsatte hun.

Helsepol.barometer2018_2- Vi ønsker at dagens system forbedres og styrkes, slik at de som har størst behov for støtte til tannbehandling, faktisk får den støtten de trenger. Vi er derfor glade for at barometeret viser at det er et tydelig ønske i befolkningen om å styrke den offentlige støtten til tannhelse. Så mange som 1 av 3 er faktisk villig til å betale mer skatt for å få det til, og vi er i kontinuerlig dialog med politikere og helsemyndigheter om hvordan dagens system kan bli enda bedre. Dette er viktig, ikke bare for den enkeltes tannhelse og livskvalitet, det er også god samfunnsøkonomi, avsluttet presidenten.

Arrangementet ble avsluttet med en politisk debatt med Stortingets Helse-, og omsorgskomite. Debatten ble ledet av Aslak Bonde. Komiteen diskuterte flere temaer knyttet til prioriteringer i helsevesenet, undersøkelsens funn av folks opplevelse av et mer todelt helsevesen og behovet for et større fokus på forebygging i primærhelsetjenesten.


Om undersøkelsen

Helsepolitisk barometer er en uavhengig, syndikert undersøkelse med mål om å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Det er tredje gang undersøkelsen gjennomføres. Undersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS i perioden 2. – 10. Januar 2018.

I overkant av 2000 personer svarte på spørsmål fra 12 organisasjoner og foreninger, inkludert NTF.

Les mer på www.tns-gallup.no

Publisert: 12.04.2018