Søk

​Et tannhelsebudsjett på det jevne

I dag la regjeringen Solberg fram statsbudsjettet for 2018. På tannhelsebudsjettet legges det ikke opp til store endringer og budsjettet representerer ikke en satsing på tannhelsefeltet.


Økte egenandeler og nye presiseringer

Til forskjell fra tidligere budsjetter reguleres takstene for stønad til tannbehandling for 2018, med om lag 1,7 prosent. Reguleringene følger derimot ikke forventet pris- og kostnadsvekst og innebærer en innsparing for folketrygden.

- Det er positivt at stønadene igjen er regulert, men vi mener selvsagt at stønadsordningene bør følge forventet pris og kostnadsvekst. Resultatet er at sårbare grupper får en større egenandel på tannhelseutgiftene sine, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.

Egenandelene øker til tross for at regjeringspartiene har programfestet styrkede refusjonsordninger for sykdomsrelatert tannbehandling og sårbare grupper.

- Stønadsordningene styrkes ikke i dette budsjettet. Igjen svekkes ordningene som skal hjelpe de pasientene som trenger det mest. Dermed leverer ikke regjeringspartiene det de lover i egne partiprogram. Det vil på sikt kunne medføre større utgifter både for pasientene og det offentlige, påpeker Steinum.

Regjeringen foreslår i tillegg nye presiseringer i vilkårene for stønadsordningen til tannbehandling for personer med sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne.

- Slike presiseringer i regelverket er vi i utgangspunktet positive til, ettersom det kan bidra til mer forutsigbarhet for pasientene og tannlegene. Allikevel er vi kritiske til at denne presiseringen vil innskrenke bruken av dette punktet, og dermed ramme de mest sårbare pasientgruppene, påpeker Steinum.

Forprosjektering av et forsøk med fastpris på tannbehandling til voksne

I budsjettet foreslås også en forprosjektering av et forsøk med tannbehandling til voksne gjennom abonnementsavtale, etter modell fra Sverige. Formålet er å innrette tannhelsetjenester i større grad i retning av forebyggende virksomhet, slik at samlet tannbehandlingsbehov reduseres. Spesielt er dette aktuelt for personer i alderen 20-25 år.

- Dette er helt nytt og et slikt forsøk vil kunne være interessant. NTF bidrar gjerne i dette arbeidet, sier Hansen Steinum.

Det forslås også tilskudd til videreføring en lang rekke andre prosjekter i budsjettet. Regjeringen skal nå innhente støtte i Stortinget for budsjettet. NTF vil både ved deltakelse i budsjetthøring og gjennom generell kontakt med partiene arbeide for å styrke tannhelsebudsjettet.

Klikk her for å lese hele Statsbudsjettet og/eller Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag

Publisert: 12.10.2017