Søk

Endelig vedtatt - DOT flyttes ikke til kommunene

I en votering som varte helt til kl. 03 i natt stemte Stortinget nei til å flytte den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. President i Den norske tannlegeforening (NTF) Camilla Hansen Steinum er fornøyd med vedtaket.

-Dette er en stor seier for pasientene og fagmiljøene. Vi har arbeidet hardt for at Stortinget skulle snu i denne saken, sier Steinum.

I regjeringens proposisjon 71L til Stortinget om endringer i helselovgivningen ble det foreslått å flytte ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. Lovforslaget var i tråd med stortingsmeldingene 14 og 26 «Oppgavemeldingen» og «Fremtidens primærhelsetjeneste». NTF ga i høringsrunden tydelig uttrykk for motstand mot å flytte ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten. Det gjorde også KS, de andre yrkesorganisasjonene i tannhelsetjenesten, fylkeskommunene og det store flertall av kommunene.

-Helt fra dette ble foreslått har vi arbeidet for å stoppe overføringen, påpeker Steinum. - Svært få kommuner er rustet til å overta tjenesten, og fylkeskommunen har levert meget gode resultater. Jeg vil også gi en honnør til regjeringens støttepartier Venstre og KrF som har lyttet til faglige innspill og vært helt avgjørende for at tannhelsetjenesten nå forblir på regionalt nivå.

Åpner for prøveordning

Til tross for at det ikke lenger er flertall for regjeringens ønske om en helhetlig flytting av tjenesten, åpner Stortinget for en prøveordning for enkeltkommuner. De kommunene som ønsker det, kan søke om tillatelse til å overta ansvaret for tannhelsetjenesten fra 2020. Kommunene skal så følgeevalueres fram til 2023. Dermed vil det uansett ikke bli noen videre utvidelse til flere kommuner før 2023.

-Vårt poeng har hele tiden vært at kvaliteten på tjenesten avhenger av sterke fagmiljøer. Dette avhenger igjen av størrelsen på og ledelsen av de faglige enhetene. Svært mange av dagens kommuner har ikke forutsetninger for å overta ansvaret for tannhelsetjenesten slik det var foreslått. Det gjenstår å se hvordan en slik prøveordning vil se ut i praksis, men vi er uansett glade for at prøveordningen skal evalueres godt før man eventuelt går videre med ordningen, sier Steinum.

Utsetter saken til 2023

Utviklingen i saken etter 2023 avhenger av erfaringene fra prøvetiden og av hva som skjer med kommunestrukturen i tiden framover. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med egen sak som vurderer overføring av den samlede tannhelsetjenesten fra 2023.

Publisert: 09.06.2017