Søk

Arendalsuka 2017 - Orale senskader ved kreftbehandling

Tannlegeforeningen, Legeforeningen, Kreftforeningen, Munn- og halskreftforeningen og helsepolitikere møtes til en tverrfaglig politisk samtale under årets Arendalsuke for å stille spørsmålet: Hvordan kan vi sammen hjelpe pasientene?

40% - 100% av kreftpasienter, avhengig av kreftform, opplever orale komplikasjoner, bivirkninger og senskader. Bedre diagnostikk, behandling og prognoser er selvfølgelig en positiv utvikling, men medaljen har en bakside da det i mange tilfeller også betyr flere behandlingsrunder, lengre behandlingstid og lengre levetid med stor risiko for orale bivirkninger og senskader.

Orale bivirkninger kan begrense kreftbehandlingens effekt og påvirke pasientens helse, livskvalitet og personlige økonomi lenge etter at behandlingen er avsluttet. Ofte er disse bivirkningene underrapporterte, underdiagnostiserte og underbehandlede. Dette gjelder med andre ord mange, og kan ha store konsekvenser - likevel vies dette lite oppmerksomhet.

Hva: Fagpolitisk samtale om munnhelse i kreftomsorgen
Hvor: Solsiden Brasserie, Arendal
Når: Torsdag 17. august 2017 kl 16:00


Bekreftede deltakere:

  • Camilla Hansen Steinum, president Tannlegeforeningen
  • Marit Hermansen, president Legeforeningen
  • Petter Wilberg, Cand. Odont. & Ph.d., UiO
  • Chris Foss, fungerende styreleder Munn- og halskreftforeningen
  • Petter Brelin, fastlege / leder Norsk forening for allmennmedisin
  • Heidi Brorson, avdelingssjef for kreftomsorg, Kreftforeningen

arendal nyhetHva er Arendalsuka?

Arendalsuka ble arrangert første gang i 2013 og er et årlig arrangement som samler nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv. Arendalsukas mål er å fungere som et minglested og "dansegulv" hvor politiske interesser møter hverandre og bys opp til debatt og samtaler. Fullt program for Arendalsuka finner du på www.arendalsuka.noPublisert: 19.06.2017