Søk

30 millioner mer til tannhelse i Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett

Arbeiderpartiet har i dag lagt frem sitt alternative statsbudsjett hvor de har foreslått å øke tannhelsebudsjettet med 30 mill, inkludert 10 millioner øremerket TOO-teamene.

Under punktet "En rettferdig helsetjeneste" har Ap ført opp 20 millioner til støtte til tannbehandling til personer med svak økonomi og dårlig tannhelse, og 10 millioner til tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur og overgrepsutsatte, samt personer med sterk angst for tannbehandling.

retferdig helsetjeneste


Lyttet til NTFs budsjettinnspill

alt budsjett 2018 AP_Page_001- Vi er glade for at Ap har lyttet til vårt budsjettinnspill og ønsker å legge til rette for at odontofobipasienter fortsatt kan få stønad over punkt 14. Vi skulle selvsagt gjerne sett at hele kuttet ble reversert, men dette er langt bedre enn hva regjeringen har lagt opp til. Ap skal også ha ros for å styrke TOO-tilbudet, sier NTFs president Camilla Hansen Steinum

- Nå skal vi jobbe for at Stortinget ser det samme som Ap har sett, nemlig at regjeringens kutt vil føre til at mange i denne gruppen står igjen uten et tilbud. Det er avgjørende for denne pasientgruppen at kuttet reverseres, avslutter presidenten.

Klikk her for å laste ned pdf av APs alternative budsjett


Tannhelse i de andre alternative budsjettene

I de andre partienes alternative budsjetter har SV foreslått 750 millioner kroner på å Innføre en høykostnadsbeskyttelse som dekker 25 prosent av alle tannhelseutgifter over 10 000 kroner, mens Venstre foreslår 45 millioner til å innføre tak i egenandeler knyttet til tannregulering for personer under 20 år på 5.000 per år. Krf nevner ikke tannhelse i sitt forslag, mens Rødt skisserer en opptrappingsplan for å fase inn tannhelse i egenandelsordningen. Partiet foreslår 2,5 milliard kroner i budsjettet for 2018. SP og MDG ikke har lagt frem sine alternative budsjett enda.

Les mer om partienes alternative budsjettforslag:

Publisert: 17.11.2017