Søk

​10 millioner mer til odontofobipasienter i ny budsjettavtale

Regjeringen, Venstre og KrF la i går frem sin budsjettavtale. Partiene er enige om å styrke tannbehandling for pasienter med funksjonsnedsettelser med 10 millioner kroner (innslagspunkt 14).

- Vi sender en stor takk til Venstre og KrF som har lyttet til våre innspill og styrket punkt 14. Det betyr mye for denne gruppen, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.

I regjeringens opprinnelige budsjettforslag ble det foreslått at odontofobipasienter ikke lenger skulle få stønad over punkt 14, og at disse pasientene skulle dekkes av TOO-tilbudet i fylkeskommunene og kompetansesenterne.

- TOO-tilbudet har verken kapasitet eller kompetanse til å ta i mot hele denne gruppen per dags dato. Disse pasientene må dekkes under punkt 14, alternativet er at mange av dem ikke får et tilbud, sier presidenten.

Budsjettavtalen halverer regjeringens opprinnelige kuttforslag til denne pasientgruppen, hvor man kuttet 30 millioner kroner i punkt 14 og styrket TOO-tilbudet med 10 millioner kroner.

- Selv om vi er glade for dette er det fortsatt slik at tilbudet til disse pasientene kuttes med 10 millioner kroner. Vi arbeider hardt med å reversere hele kuttet, avslutter Hansen Steinum.

10mill_statsbud

Publisert: 23.11.2017