Søk

Helfo-regninger avvises

Korrekte refusjonskrav er blitt avvist fra HELFO. NTF er i dialog med Helsedirektoratet om problemet.

Vi har blitt gjort oppmerksomme på flere tilfeller hvor korrekt utfylte refusjonskrav til HELFO har blitt avvist. Vi er i løpende kontakt med Helsedirektoratet om problemet. Antageligvis skyldes avvisningene endringer som er lagt inn i systemet i senere tid. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når vi vet mer, imellomtiden anbefaler vi medlemmene å vente med innsendelser til Helfo frem til en avklaring foreligger.

Publisert: 13.02.2017