Søk

Foreslår helsebegrunnet sukkeravgift

Regjeringsoppnevnt utvalg anbefaler å oppheve dagens avgifter på sjokolade, sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer og erstatte dem med en helsebegrunnet avgift. NTF støtter forslaget.

Et regjeringsoppnevnt utvalg som har vurdert særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, leverte tirsdag 9. mai sin utredning i form av NOU 2019: 8. Flertallet i utvalget anbefaler å oppheve avgiftene på sjokolade, sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer erstatte dem med en ny og helsebegrunnet avgift.

- Vi støtter flertallet i utvalget som ønsker å erstatte dagens avgifter med en helsebegrunnet avgift. Dagens avgifter er som utvalget påpeker ikke differensiert etter innhold og mengde av helseskadelige ingredienser. Det bør en slik ny avgift være. Vi forventer at også oral helse vektlegges om regjeringen følger flertallet og setter i gang det arbeidet som kreves med å utforme en slik avgift, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.

Utvalgets leder Cecilie Aasprong Dyrnes fortalte under presentasjonen av utredningen at utvalget ikke hadde hatt anledning til å gå dypere inn i vurderingene av hvordan en slik avgift eventuelt skal utformes.

Et mindretall i utvalget ønsker å oppheve dagens avgifter, men uten å erstatte dem med en helsebegrunnet avgift. Dette til tross for at utvalget i sin utredning påpeker at avgiften kan ha positive helsemessige effekter på folks etterspørsel etter produktene.

- Vi mener det er viktige helsemessige hensyn bak å avgiftsbelegge disse produktene, og er derfor uenige med mindretallet som ønsker å fjerne avgiftene uten å erstatte dem, fastslår Steinum.

Den norske tannlegeforening var representert i utvalgets referansegruppe nedsatt av Helsedirektoratet, ved Sam Selikowitz.

Les Finansdepartementets pressemelding.

Les NOU 2019: 8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

Publisert: 10.04.2019