Søk

Det gule heftet 2017 er publisert!

"Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017", også kalt "Det gule heftet", er publisert på regjeringen.no

Heftet inneholder regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017.
Se tekst i første avsnitt for en oppsummering over endringer og justeringer i takster og regelverk.

Endringer i regelverket gjeldende fra 1. januar 2017.

Last ned PDF av Gult hefte 2017 her

Heftet finner du også under "Dokumenter" under Profesjon og fag/Trygd og tannbehandling
 

NB: Gult hefte for 2017 kommer ikke i papirversjon

”Det gule heftet” vil ikke lenger bli trykket opp i papirversjon. Fra 2017-utgaven vil heftet kun foreligge i elektronisk versjon.
 

TAKSTENDRINGER

Takstene 304, 320, 421, 422, 424, 513, 514 og 604 b-d og f er nedjustert som følge av Stortingets budsjettvedtak. Takst 805 er fjernet.
I tillegg er det gjort presiseringer i vilkårene for takstene 4, 405, 415 og 811.

Eventuelle spørsmål om forståelse av regelverket og av takstsystemet kan rettes til Helsedirektoratet, avdeling for legemiddel- og tannhelserefusjon, eller til Helfo veiledning for helseaktører, telefon 815 70 070. Privatpersoner kan få veiledning på helsenorge.no eller ved å ringe 800HELSE: 800 43 573.

Publisert: 22.12.2016