Søk

Østfold tannlegeforening

Velkommen til Østfold tannlegeforenings sin side!

Kontaktpersoner Østfold tannlegeforening

Østfold tannlegeforening ble stiftet 27.oktober 1895 og har i dag over 300 medlemmer.

Vi er en forening med gamle og stolte tradisjoner. Vi ønsker å bevare de lange tradisjonene samtidig som vi driver foreningen etter dagens standarder.

Lokalforeningen arrangerer kurs og møter, der det blir lagt vekt på å stimulere til faglig oppdatering i form av etterutdanning.

Østfold Tannlegeforening ønsker å fremme sosiale og økonomiske interesser og et kollegialt samhold. Vi arbeider for en god tannhelse for alle. Målet vårt er å opprettholde en aktiv og levende forening til det beste for medlemmene!

Ta gjerne kontakt med oss på ostfold@tannlegeforeningen.no

Vi er åpne for tips, gode råd eller andre innspill!
Hilsen styret i Østfold tannlegeforening:

Styret Østfold Tannlegeforening