Søk

Østfold tannlegeforening

Velkommen til Østfold tannlegeforenings sin side!

Østfold tannlegeforening ble først stiftet 27.oktober 1895. Vi har i dag over 300 medlemmer.

Vi er en forening med gamle og stolte tradisjoner. Vi ønsker å bevare de lange tradisjonene samtidig som vi driver foreningen etter dagens standarder.

Lokalforeningen arrangerer kurs og møter, der det blir lagt vekt på å stimulere til faglig oppdatering i form av etterutdanning. Kurs og arrangementer vil bli fortløpende oppdatert på vår nettside. Vi minner også om vår facebookside. Dette er en lukket gruppe og innsyn i gruppen gis til medlemmer som melder interesse. Dette gjøres ved å søke oss opp på facebook og trykke seg inn på siden. Eventuelt kan mail sendes til ostfold@tannlegeforeningen.no.
Siden er ment som en informasjonskanal og diskusjonsforum. Vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med innspill og ønsker. Vi minner videre om alminnelig skikk og bruk på siden.

Østfold Tannlegeforening ønsker å fremme sosiale og økonomiske interesser og et kollegialt samhold. Vi arbeider for en god tannhelse for alle. Målet vårt er å opprettholde en aktiv og levende forening til det beste for medlemmene!

Ta gjerne kontakt med oss på ostfold@tannlegeforeningen.no

Kontaktpersoner Østfold tannlegeforening

Vi er åpne for tips, gode råd eller andre innspill!
Hilsen styret i Østfold tannlegeforening: