Søk

Valg av nytt Sentralt forhandlingsutvalg

Lønnspolitisk forum valgte 27. oktober nytt Sentralt forhandlingsutvalg (SF). Farshad Alamdari ble gjenvalgt som leder.

Her er det nyvalgte SF:

  • Leder Farshad Alamdari (representant i hovedstyret)
  • Nestleder Hege Myklebust Vartdal (vara til hovedstyret)
  • Styremedlem Ragnhild Henriksen Løken
  • Varamedlem Øivind Grønnerud Ellingsen
  • Varamedlem Christiane Howlid Dale

Valget har virkning fra 1. januar 2018 og gjelder i to år.

Les mer om Sentralt forhandlingsutvalg under "Organisasjonen".

Om lønnspolitisk forum

Lønnspolitisk forum avholdes hvert annet år og består av en representant for hvert UTV i fylkeskommunene, en representant for fylkestannlegene, en representant for hvert av de odontologiske fakulteter og en representant for medlemmene i Forsvaret. Programmet i år besto blant annet i erfaringsutveksling om lokale lønnsforhandlinger, Akademikernes lønnspolitikk og prosess rundt offentlig tjenestepensjon, NTFs pensjonspolitikk og regionreformen med særskilt fokus på medbestemmelse.

Les mer om Lønnspolitisk forum her

Publisert: 04.11.2017