Søk

Forum for tillitsvalgte

Forum for tillitsvalgte arrangeres som regel i mars-april hvert år. Her deltar to representanter for hver lokalforening, fortrinnsvis en fra offentlig og en fra privat sektor, sammen med hovedstyret, representanter for spesialistforeningene, rådet for tannlegeetikk, fagnemnden, valgkomiteen og representantskapets ordfører samt sekretariatet.

Forum for tillitsvalgte betegnes gjerne som et politisk verksted. Her skal det ikke fattes noen vedtak og programmet består vanligvis av foredrag, debatt og gruppediskusjoner omkring saker som er av betydning for NTF som forening og samfunnsaktør.