Søk

Videreutdanning

Helsemyndighetene fastsetter i hvilke avgrensede deler av odontologien det kan gis spesialistgodkjenning.
I dag finnes syv godkjente spesialiteter:

  • Periodonti
  • Endodonti
  • Oral kirurgi og oral medisin
  • Pedodonti
  • Kjeveortopedi
  • Oral protetikk
  • Ansikts- og kjeveradiologi

Les mer under "Spesialistutdanning" og/eller under "Spesialistforeninger"


Helsemyndighetene fastsetter også regler om spesialistutdanning og andre vilkår som må oppfylles for å bli godkjent som spesialist. Søknader om spesialistgodkjenning behandles fra 1. oktober 2011 av Helsedirektoratet. Søknad til Helsedirektoratet om godkjenning som tannlegespesialist