Søk

Annen videreutdanning

Kompetansekurs i Implantatprotetikk

Kurset er utarbeidet av NTF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Sosial- og helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet. Tannleger som fullfører kurset vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med bidrag fra trygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi eller periodonti.
Les mer under "kurs og utdanning" / Implantatprotetikk


Lederutdanning for primærhelsetjenesten

Fra høsten 2015 vil Handelshøyskolen BI tilby en ny lederutdanning for helsepersonell på mastergradnivå til ledere i offentlig og privat sektor.​ Studiet er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet i samarbeid med KS. Lederutdanningen tilsvarer 30 studiepoeng, og vil kunne gjennomføres som en selvstendig modul eller som del av et samlet mastergradsstudium i helse- og omsorgsledelse.
Les mer på Handelshøyskolen BI sine nettsider