Søk

Tannlegestudiet

Tannlegestudiet er en spennende og interessant utdannelse. Tannlegeutdanningen er et femårig profesjonsstudium, som fører fram til en mastergrad i odontologi.

Tannhelsetjenesten er en del av den norske helsetjenesten, hvor tannlegen er spesialist på behandling av sykdommer i munnhulen.

For å behandle sykdommer i munnhulen må tannlegen ha ervervet praktiske ferdigheter, en generell forståelse av kroppens fysiologi og ikke minst en oralmedisinsk kompetanse.

Studiesteder

I Norge kan man studere odontologi ved Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø.

Om studiet i Bergen

Om studiet i Oslo

Om studiet i Tromsø

Samordna opptak (SO)

Godkjenning for å praktisere

Etter endt utdanning må det søkes om godkjenning for å kunne praktiseres som tannlege i Norge. Slik godkjenning - autorisasjon - utstedes av Helsedirektoratet, Avdeling for kompetanse og personell (tidligere Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - SAK).

I spesielle tilfeller kan det i stedet gis lisens, som er en begrenset autorisasjon. Les mer om dette her.