Søk
Hjem     Kurs og utdanning     TSE  

TSE - Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning

Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning (TSE) er basert på fysiske samlinger og nettbasert undervisning. TSE består av flere fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

NTF_Logo_TSE_Vert_RGBTSE våren 2019:

Hver modul begynner og slutter med en samling over to dager med forelesninger. Mellom samlingene gis det gruppeoppgaver. En gjennomført modul tilsvarer 75 timers etterutdanning. Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltakelse i gruppearbeid.

Påmelding til TSE er bindende.

Påmelding skjer via NTFs kurskalender


Modul Lokalforening
Tid

Modul 1:
Oral medisin og Gerodontologi

Avholdes ikke høsten 2019

Modul 2 Utgått
Modul 3 Utgått
Modul 4 Utgått

Modul 5

Avholdes ikke høsten 2019
Modul 6

Avholdes ikke høsten 2019

Modul 7:
Restorativ behandling
Aust-Agder

1. samling: 5.-6. september
2. samling: 8.-9. november

Modul 8:
Spesielle faglige utfordringer
Buskerud

1. samling: 2.-3. september
2. samling: 5.-6. november

Modul 9:
Endodonti

Romerike

1. samling: 27.-28. august
2. samling: 18.-19. oktober

Modul 10:
Periodontale sykdommer

Sogn og Fjordane
1. samling: 20.-21. september
2. samling: 14.-15. november