Søk
Hjem     Kurs og utdanning     TSE     Modul 1

Modul 1

TSE Modul 1 - Oral medisin og Gerodontologi

Avholdes ikke høsten 2019

TSEs modul 1 er delt inn i Oral medisin og Gerodontologi. I den delen av modulen som omhandler oral medisin blir det anledning til å oppdatere seg om medisinske risikopasienter og de vanligst oralmedisinske tilstander. Videre diskuteres ulike akutte og kritiske situasjoner som kan oppstå på et tannlegekontor.

I gerodontologidelen gis det en oversikt over aldringens mange fasetter, samtidig som de mest alminnelige kroniske sykdommer hos eldre diskuteres utfra deres odontologiske implikasjoner. Innholdet vil spenne fra sosiologiske og psykologiske aspekter til praktiske, odontologiske behandlingsmuligheter og profylakse.

Flere spesialproduserte videoer vil danne grunnlag for arbeid med PBL-oppgaver i tillegg til å være basis for forelesninger og diskusjoner for begge fagområdene.

Kursinnhold

Oral medisin

Fagansvarlig / foredragsholder, Professor Pål Barkvoll, UiO

* Hvor går odontologien - er det behov for mer medisinsk kompetanse?
* Medisinske risikopasienter
* Orale manifestasjoner av allmennsykdommer
* Smertediagnostikk
* Munntørrhetsproblematikk
* Diagnostiske prinsipper - biopsier
* Behandlingsprinsipper
* Farmakoterapeutiske prinsipper
* Infeksiøse sykdommer i munnhulens bløtvev
* Oral cancer og precancer
* Pasienter med infeksjonssykdommer - smitteregimer

Gerodontologi

Fagansvarlige / foredragsholdere:

Førsteamanuensis Lene Hystad Hove (fagansvarlig), UiO
Sykehustannlege Kjell Størksen, Haukeland universitetssykehus

* Demografi
* Aldring
* Sykelighet hos eldre
* Eldres orale helse og behandlingsbehov
* Orale sykdommer hos eldre
* Tannpleie for geriatriske pasienter
* Forebygging av karies og periodontitt
* Behandlingsteknikker og materialvalg
* Geroprotetikk
* Samarbeid med annet helsepersonell

Målgruppe
Tannleger

Modulen vil bli annonsert i de forskjellige fylker og lokalforeninger etter et rulleringssystem.

Det er anledning til å søke plass på kurset i et annet fylke hvis deltakerantallet tillater det.