Søk

Januarkurs

Informasjon og påmelding til Januarkurs 2018 kommer med "Etterutdanningskatalogen vinter/vår 2018" som utgis sammen med Tidende nr 9/2017

NTFs Januarkurs holdes vanligvis i uke 3 Oslo Kongressenter, ved Youngstorget.
 

Klikk her for å laste ned etterutdanningskatalogen for vinter/vår 2017 med mer informasjon om Januarkursene 2017 (pdf)


Målgrupper

For hvert kurs angis en eller flere målgrupper. Dette innebærer at det faglige innhold er tilpasset det formelle kompetansenivået for de(n) aktuelle yrkesgruppen(e). Det er full anledning til å delta på kurs rettet mot andre yrkesgrupper enn den man selv tilhører. Den enkelte må imidlertid selv vurdere sin kompetanse og dermed muligheten for å få faglig utbytte ved å delta på kurs rettet mot andre målgrupper.

Studenter
Studenter og spesialistkandidater kan delta på kursene i den utstrekning plassen tillater det, og betaler kr 350 (grunnivå), kr 500 (spesialistkandidater). Dette må opplyses om ved påmelding. Studenter blir ikke prioritert ved kurs med begrenset antall deltakere og får ikke delta ved arbeidskurs.

Tannleger som ikke er medlem av NTF
Tannleger som ikke er medlem av NTF har adgang til kursene, men må betale dobbel kursavgift under Januarkursene. Påmelding for ikke-medlemmer skjer også på www.tannlegeforeningen.no 

Spørsmål om kursene
Kontakt kurskonsulent Ann Kristin Engh Solem
E-post: akes@tannlegeforeningen.no
Tlf: +47 22 54 74 00