Søk

På-/avmelding i forbindelse med Januarkurs

NB! Lavere påmeldingsavgift før 1. desember 2015! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 500. Ved påmelding etter 1. januar 2016 vil kursavgiften øke med kr 1.000.

Rutiner for kurspåmelding
Påmelding skjer via Tannlegeforeningens kurspåmelding. Dette gjelder også for de som ikke er medlem av NTF, de må velge "Ikke medlem" når det valget kommer.

Dersom du ikke har tilgang til PC/internett, ta kontakt med sekretariatet på tlf. 22 54 74 00.

Nye betalingsrutiner ved påmelding til Januarkurs
Nytt av året er at kursavgift for deltagelse på Januarkurs betales med kort ved påmelding via NTFs kurspåmelding.

Målgruppe
For hvert kurs angis en eller flere målgrupper. Dette innebærer at det faglige innhold er tilpasset det formelle kompetansenivået for de(n) aktuelle yrkesgruppen(e). Det er full anledning til å delta på kurs rettet mot andre yrkesgrupper enn den man selv tilhører. Den enkelte må imidlertid selv vurdere sin kompetanse og dermed muligheten for å få faglig utbytte ved å delta på kurs rettet mot andre målgrupper.

Studenter
Studenter kan delta på kursene i den utstrekning plassen tillater det, og betaler kr 350 (grunnivå), kr 500 (spesialistkandidater). Dette må opplyses om ved påmelding. Studenter blir ikke prioritert ved kurs med begrenset antall deltakere og får ikke delta ved arbeidskurs.

Tannleger som ikke er medlem av NTF
Tannleger som ikke er medlem av NTF har adgang til kursene, men må betale dobbel kursavgift under januarkursene. Påmelding for ikke-medlemmer skjer også fortrinnsvis på www.tannlegeforeningen.no

Annet tannhelsepersonell
Annet tannhelsepersonell kan også delta på enkelte av NTFs kurs. Disse melder seg også på via kurskalenderen, men de velger "Ikke medlem" ved påmelding. Altså må tannlegen/medlemmet ikke være pålogget når tannhelsesekretærer skal meldes på kurs. Det er kun mulig å melde på en person pr. registrering.

Bekreftelse og kursavgift
Etter påmelding på internett, eller etter innsendelse av skjema pr post, vil du i begge tilfeller motta en e-post med bekreftelse om at du er registrert på kurset. Dette er kun en bekreftelse på at påmeldingen din er registrert, og må ikke anses som en bekreftelse på at plassen er sikret. Endelig bekreftelse på din påmelding er faktura som sendes ut fra NTFs sekretariat. Fakturert kursavgift må betales innen angitt frist. Det vil ikke bli betraktet som avmelding at kursavgiften ikke blir betalt. Beløpet på fakturaen må ikke forandres.

Forandring av påmelding
Hvis du ønsker å gjøre forandringer i forhold til den påmeldingen du opprinnelig gjorde, må NTFs sekretariat kontaktes i god tid før kursstart pr e-post: etterutdanning@
tannlegeforeningen.no. Det er ikke mulig å bytte kursplass med kollega.

Avmelding
Alle avmeldinger skal meldes skriftlig til NTFs sekretariat i god tid før kursarrangementet. Ved avmelding etter fakturering av kurs må det betales en administrasjonsavgift på kr 350 pr. kurs. Dersom innbetaling allerede er foretatt, vil resten av kursavgiften bli refundert. Ved avmelding senere enn 10 dager før, eller ved uteblivelse, må hele kursavgiften betales.

Manglende betaling av tilsendt faktura regnes ikke som avmelding!

Registrering av kursdeltagelse ved Januarkurs
Ved ankomst Oslo Kongressenter registreres kursdeltakerne ved å hente navneskilt. OBS! det hentes et navneskilt pr kurs. Dette er registreringen som gjør at kurstimene dine automatisk registreres på din kursprofil.

Avlysning av kurs
NTF forbeholder seg retten til å avlyse kurs der det ikke melder seg tilstrekkelig antall deltakere, eller dersom uforutsette forhold utenfor NTFs kontroll - force majeure - vanskeliggjør gjennomføring.

Kursbevis
For medlemmer av NTF vil kursdeltakelse på Januarkurs automatisk registreres på "Min side". Dersom bekreftelse på kursdeltakelse ønskes, kan det enkelte medlem enkelt skrive ut en total kursoversikt fra "Min side". 
Tannhelsesekretærer og tannpleiere som ønsker bekreftelse på sin deltagelse, vil få dette ved å henvende seg til NTFs registreringsdisk ved Oslo Kongressenter.