Søk

Implantatprotetikk og helsepersonelloven

Enhver tannlege med norsk autorisasjon kan utføre implantatprotetikk uten tilskudd fra trygden så sant helsepersonellovens § 4 om forsvarlig tannbehandling oppfylles.

 

Dersom pasientene skal kunne behandles med tilskudd fra trygden kreves spesiell kompetanse hos tannlegen.
Denne kompetansen kan oppnås på to måter:

1.    Man kan gjennomgå 3 års spesialistutdanning i oral protetikk.

2.    Man kan gjennomgå NTFs kompetansekurs i implantatprotetikk som for tiden arrangeres to ganger i året ved Haukeland universitetssykehus.

 

Andre kurs av typen leverandørkurs, arbeidskurs eller spesialistkurs fra utlandet er nyttige ved utførelse av implantatarbeid, men er ikke meritterende i forhold til trygden. Trygdetilskudd fordrer at tannlege med implantatprotetikkompetanse samarbeider med spesialist i oral kirurgi eller periodonti for innsetting av fiksturer. 

 

Implantatforsikring 

Alle som utfører implantatkirurgi eller implantatprotetikk skal registrere dette i forbindelse med den årlige meldingen til Norsk pasientskadeerstatning. Melding gjøres på NPEs nettsted innen 1. februar hvert år.