Søk

Mønsteravtalen - lønnsregulering for tannhelsesekretærer 2019

Årets forhandlinger med Fagforbundet og Parat om Mønsteravtalen (veiledende avtale) mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer ble gjennomført 26. juni 2019.

Mønsteravtalen for 2018 – 2020, informasjon om forhandlingene (mellomoppgjør for 2. avtaleår) og protokoller for 2019 er publisert i sin helhet under jus og arbeidsforhold / kontrakter og avtaler (krever innlogging).

Informasjon sendes også ut per epost til alle medlemmer registrert som privat i NTFs medlemsregister. Hvis du ikke har mottatt epost innen arbeidsdagens slutt 1. juli, ber vi deg sjekke din kontaktinformasjon på "Min side".

Publisert: 01.07.2019