Søk

Historikk Haugaland tannlegeforening

Haugarland tannlegeforening ble stiftet 3. desember 1932.

Tannlegene i byen og i distriktet var før den tid, fra 1906, medlemmer av Rogaland Tannlegeforening eller Stavanger AmtsTandlægeforening som det het den gang. Foreningens fremste oppgave den gang, var å gjøre tannlegene kjent med hverandre og styrke det kollegiale forholdet. En viktig oppgave var også å komme frem til ens takster. De aller fleste møtene ble holdt i Stavanger.

Bjarne Housken sen. foreslo 30. november 1918 følgende forandring i loven: Stavanger Amts Tandlægeforening vedblir å være amtets tandlægeforenig, men der opprettes 2 underavdelinger, dog ikke som selvstendige foreninger. Stavanger by og distrikter, og Haugesunds avdeling for Haugesund og distriktet nord for Stavanger. Formann og viseformann skulle velges en fra Stavanger og en fra Haugesund. De skulle være avdelingsledere. Saker som skulle behandles på årsmøtet skulle kunne behandles i avdelingene før de ble avgjort på årsmøtet.

Forholdene i Rogaland ble et mønster for andre lokalforeninger som også hadde vanskelige kommunikasjonsforhold.

23. juni 1932 ble saken om egen forening tatt opp. Samtlige medlemmer av Haugesund krets var tilstede. Etter heftige diskusjoner ble det besluttet å danne en egen forening innen utgangen av året. Dette ble meddelt Rogaland tannlegeforenig. Utmeldelsen kom som en bombe i Rogaland tannlegeforening, og foreningen kjempet mot utmeldelse. De fikk medhold av NTFs hovedstyre som frarådet opprettelse av Haugarland tannlegeforening.

Saken ble tatt opp på NTFs representantskapsmøte 12. oktober. Bjarne Housken sen. fikk møte i representantskapet under sakens behandling. Resultatet var at han fikk snudd stemningen. Hovedstyret forandret sin beslutning, og Haugarland tannlegeforening ble godkjent som egen lokalforening.

Haugarland tannlegeforening avholdt sitt første møte den 3. desember 1932 i Sparebankens representantskapssal. Tilstede var 15 medlemmer og visepresident i NTF O. Grythe holdt foredrag:

"Spiller visse bakterier en rolle for tannstensdannelsen?"

I 1985 ble det bestemt at foreningen skulle hete Haugaland tannlegeforening.