Søk

E-poster til lokalforeningene

I februar 2015 ble det opprettet generelle e-postadresser til lokalforeninger under domenet tannlegeforeningen.no.

Dette er gjort for å sikre både informasjonssikkerheten og kontinuiteten i kommunikasjonen med foreningene.

Vi ber om at all offisiell e-postkorrespondanse med lokalforeningene benytter de nye epostadressene.

Lokalforening: E-postadresse:
Aust-Agder: austagder@tannlegeforeningen.no
Bergen : bergen@tannlegeforeningen.no
Buskerud : buskerud@tannlegeforeningen.no
Finnmark: finnmark@tannlegeforeningen.no 
Haugaland: haugaland@tannlegeforeningen.no 
Hedmark : hedmark@tannlegeforeningen.no 
Nordland : nordland@tannlegeforeningen.no 
Nordmøre og Romsdal : nr@tannlegeforeningen.no
Nord-Trøndelag : nordtrondelag@tannlegeforeningen.no
Oppland : oppland@tannlegeforeningen.no
Oslo : oslo@tannlegeforeningen.no
Rogaland : rogaland@tannlegeforeningen.no
Romerike : romerike@tannlegeforeningen.no
Sogn og Fjordane : sf@tannlegeforeningen.no
Sunnmøre : sunnmore@tannlegeforeningen.no
Sør-Trøndelag : sortrondelag@tannlegeforeningen.no
Telemark : telemark@tannlegeforeningen.no
Troms : troms@tannlegeforeningen.no
Vest-Agder : vestagder@tannlegeforeningen.no
Vestfold : vestfold@tannlegeforeningen.no
Østfold: ostfold@tannlegeforeningen.no