Tannlegevakt

Den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder driver en tannlegevakt.

Sted: På legevakten på Eg i Kristiansand

Tid: Kl. 11.00 til kl. 13.00 på alle lørdager og søndager samt på bevegelige hellig- og høytidsdager.

Personlig frammøte: Det er ingen timebestilling. Alle som på vaktdager møter fram i åpningstiden (11.00 til 13.00), vil få hjelp i den rekkefølgen de møter fram.