Søk
Vervkode Navn Telefon Epost
Leder Jenssen Irmelin Marie
Nestleder lokalforening Hoffmann Jörg
Kasserer Gjerstad Johanne Oxlund 48 02 40 05
Klagenemnd Borch Lisbeth 78928181
Kollegahjelp Henriksen Bente 78965700
Kurskontakt Hove Linda Mortensen 78965691
Sekretær Gjerstad Johanne Oxlund 48 02 40 05