Søk
Vervkode Navn Telefon Epost
Leder Angelus Niklas 91 56 10 37
Kasserer Indgul Otto 74072299
Klagenemnd Tessem Stein 99707494
Kollegahjelp Haugum Hans 90969297
Kollegahjelp Sandvik Anne Marie Veie 74095002
Kurskontakt Lundh Ida H. Brenne
Nettredaktør Indgul Otto 74072299
Sekretær Myhre Hanna Summerfield
Styremedlem Tessem Stein 99707494