Søk
Vervkode Navn Telefon Epost
Leder Solheim Anne Kristine 97035609
Nestleder lokalforening Cetrelli Patrik 72432073
Infosekretær Hagen Lise 90593432
Kasserer Ohm Tore André
Klagenemnd Alrek Gunnfrid 73528744
Klagenemnd Solheim Terje 72846810
Kollegahjelp Andersen Anne G. Beck 72411564
Kollegahjelp Nergård Morten 72581800
Kurskontakt Årseth Kai Åge 91138836
Sekretær Christoffersen Ingrid
Styremedlem Eidshaug Knut Roger
Styremedlem Lutnæs Odd Bjørn Jøstensen
Styremedlem Skaar Eivind