Søk
Hjem     Organisasjonen     Hovedstyre  
Vervkode Navn Telefon Epost
1.varamedlem Øvstetun Kristoffer 55901425
2.varamedlem Strøm Kjetil 22436450
President Steinum Camilla Hansen 69391970
Visepresident Jørgensen Benedicte Heireth 97671502
Sentralt forhandlingsutvalg Alamdari Farshad 46952481
Sentralt næringsutvalg Husebø Ralf B. 51663738
Styremedlem Borgeraas Ingvild Nyquist
Styremedlem Fredriksen Terje 35564821
Styremedlem Holmemo Ellen 92068765
Styremedlem Johansen Mette Helen K.
Styremedlem Olsen-Bergem Heming 66790973
Vara Sentralt forhandlingsutvalg Myklebust Hege 90869869
Vara Sentralt næringsutvalg Solheim Anne Kristine 97035609