Søk
Vervkode Navn Adresse Telefon Epost
Fylkestannhelsesjef Andersen Terje Vest-Agder fylkeskommune
Pb. 517 Lundsiden
4604 KRISTIANSAND S
38074594
Fylkestannhelsesjef Lauritsen Torill H. Finnmark fylkeskommune
Fylkeshuset
9815 VADSØ
78962173
Fylkestannhelsesjef Schmidt Henrik Nordland Fylkeskommune
Fylkeshuset
8048 BODØ
75650403
Fylkestannlege Ahlsen Kirsten Nerheim Akershus fylkeskommune
Tannhelsetjenesten Fakturamottak
Postboks 1160 Sentrum
0107 OSLO
99441662
Fylkestannlege Ask Jan Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL
37044412
Fylkestannlege Binde Berit Buskerud Fylkeskommune
Postboks 3563
3007 DRAMMEN
90986764
Fylkestannlege Ellingsæter Bjørn Endre Oppland fylkeskommune
Tannhelsetjenesten
Postboks 988
2626 LILLEHAMMER
61253205
Fylkestannlege Groven Trine Orten
Fylkestannlege Hauge Eivind Haugesund tannklinikk
Haraldsgata 139
5527 HAUGESUND
52707707
Fylkestannlege Helweg-Larsen Lene Oslo kommune, Helseetaten
Postboks 4716
0506 OSLO
23430216
Fylkestannlege Kristoffersen Turid Telemark Fylkeskommune
Fylkeshuset
3706 SKIEN
Fylkestannlege Marstrander Peter Troms fylkeskommune
Tannhelsetjenesten
9296 TROMSØ
Fylkestannlege Melø Inger Thorsen Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 2375 Torgarden
7004 TRONDHEIM
Fylkestannlege Næsheim Claes Thorbjørn Hedmark Fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 4043 Bedriftssenteret
2306 HAMAR
62425448
Fylkestannlege Skrede Elisabet Indre Sogn tannhelsedistrikt
Parkvegen 17
6856 SOGNDAL
Fylkestannlege Strand Kari Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Fylkets Hus
7735 STEINKJER
Fylkestannlege Søhoel Per David Clee Østfold fylkeskommune
Tannhelsetjenesten
Pb. 220
1702 SARPSBORG
Fylkestannlege Valen Anthony Normann Møre og Romsdal Fylkeskommune
Fylkeshuset
Postboks 2500
6404 MOLDE
Fylkestannlege Åsan Arne Hordaland fylkeskommune
Tannhelseavdelinga
Pb 7900
5020 BERGEN
55135487