Søk
Hjem     Organisasjonen     Foreninger     Lokalforeninger     Troms  

Historikk TTF

Tannlegene i Nord Norge organiserte seg i 1928 i en forening som omfattet de tre fylkene i nord. Etter som samfunnet utviklet seg, måtte foreningsstrukturen revideres. Tannlegene i Nordland Fylke, med noen unntak, dannet egen forening i 1933. Slik kommunikasjonene var, vurderte en det som praktisk at en del tannleger fra Nordland hadde medlemskap i Troms og Finmark Tannlægeforening.

Slik fungerte vår lokalforening fram til 1955. Foreningen ble da delt med egen forening for hvert av fylkene.

Da ansvaret for Den offentlige Tannhelsetjenesten ble overført til fylkene, var det naturlig at de delene av nordland som hadde tilhørt TTF ble overført til Nordland Tannlegeforening. Troms og Finmark har fortsatt felles informasjonsblad.