Søk

​Priser og hederstegn på NTFs landsmøte

Landsmøtet er en god anledning til å æres de som æres bør, og årets landsmøte var intet unntak. I løpet av torsdagen og fredagen er det blitt delt ut priser både for undervisning, forskning, beste posterpresentasjon, oversiktsartikkel og utstillerstand.

Priser og hederstegn under åpningen

_MG_0255_cropUnder åpningen torsdag 2. november ble NTFs hederstegn tildelt Kjell Størksen og Knut Tornes. I juryens begrunnelse ble begge rost for sin betydelige og brede faglige innsats for å utvikle NTFs etterutdanningstilbud innen implantatprotetikk og gerodontologi. Størksen og Tornes har spilt en avgjørende rolle i utviklingen av både TSE kurs og kvalifiseringskurset i implantatprotetikk, og stått sentralt for å øke og spre denne kompetansen blant norske tannleger på landsbasis.

NTFs pris for undervisning og forskning deles også ut under åpningen av landsmøtet. Prisen er opprettet for å fremme odontologisk undervisning og forskning, og understreke betydningen av tilstrekkelig rekruttering til vitenskapelige stillinger ved de odontologiske lærestedene. I år gikk prisen til Anders Verket for hans innsats som foreleser og instruktør for tannpleiere, for studenter på grunnutdanningen og i spesialistutdanningen. Juryen berømmet den kvalitet og originalitet han har vist i sin forskning, og for å ha dokumentert publisering i tidsskrifter med høy impact factor. Verket ble også tildelt H.M. Kongens gullmedalje for sin forskning 1. september 2017.

Bente B. Herlofson og Jørgen Helgevold mottok Tidendes pris for beste oversiktsartikkel på vegne av forfatterne* av «Medikamentrelatert osteonekrose i kjevene. Del 1: Oversikt og retningslinjer» (klikk her for å lese artikkelen i Tidende nr. 10, 2015). I juryens begrunnelse sto det: «Artikkelen er omfattende og gir en oversikt over tilstandens årsaker, konsekvenser og behandling, både hva allmennpraktikere bør og kan gjøre, og hva som er spesialistbehandling. Den er rikt illustrert med gode kliniske fotos og røntgenbilder».

*Bente Brokstad Herlofson, Cecilia Larsson Wexell, Sven Erik Nørholt, Jørgen Helgevold, Morten Schiødt.

Pris for posterpresentasjon - NTFs studentforskerpris

Kampen for NTFs studentforskerpris var i år ekstra skarp. Temaene for masteroppgavene favnet vidt og var både faglig relevante, aktuelle og ble solid presentert. I bedømmelsen så juryen på både aktualitet, faglighet, originalitet, design og den muntlige presentasjonen. Med meget knapp margin ble det til slutt Elise Bjørheim, Hanne Krutnes, Siri Pettersen og Vilde A. Sagen som vant for sin oppgave "Detection and quantification of four periodontal pathogens using digital droplet-PCR" (Veileder Mohammed Al-Haroni).

IMG_5301_fix

I juryens begrunnelse står det "Dette er et viktig forskningsområde som har stor klinisk relevans med hensyn til diagnostikk og behandlingsalternativer, spesielt ved periodontale sykdommer. Denne metoden kan åpne for målrettet individuell tilrettelagt behandling. Med bakgrunn i problemet rundt antibiotikaresistens er det å typebestemme bakteriefloraen avgjørende. Dette kan være starten på en rasjonell metode, men det krever mer validering og oppfølging. Posteren er oversiktlig og får frem budskapet tydelig".

Beste stand på Nordental

Nordental og utstillerne er en sentral del av landsmøtet, og de nok engang gjort en god jobb i å bidra til med flotte og interessante stands. Konkurransen om beste stand var hard, men juryen kåret til slutt Oral B som vinner av prisen for beste stand, mens Jacobsen dental og Dental Sør fikk hederlig omtale.

I begrunnelsen star det: "Juryen liker vinnerens utforming og dekor på standen som reflekterer merkevaren og produktene på en fin og kreativ måte. Spesielt godt likte de konseptet ved å la de besøkende passere ulike stasjoner. Personalet fremstår som imøtekommende og faglig dyktige. De presenterer bedriften og produktet på en god og lettfattelig måte. Standen er godt synlig, innbydende, lett tilgjengelig, har stor kapasitet og gir de ansatte en fin mulighet til en god dialog med kunden".

IMG_5289

Vi gratulerer alle prisvinnerne!

Publisert: 03.11.2017