Søk

NTFs landsmøte 2017 offisielt åpnet

NTFs landsmøte 2017 er i gang etter to ulike åpningssekvenser - den tradisjonelle seremonien, samt et åpningsforedrag om humor i hverdagen med den prisbelønnede foredragsholderen Cecilie Andvig.

Den tradisjonelle åpningen besto som vanlig av en minnestund for de vi har mistet i året som gikk, presidentens tale, prisutdelinger, et politisk innslag, gjesteforelesning, kulturelle innslag og en introduksjon av fagprogrammet. Åpningen var stemningspreget og høytidelig i en fullsatt sal - en verdig start på tre flotte dager fulle av faglig oppdatering og hyggelig samvær med kollegaer.

Den tradisjonelle åpningen ble streamet og kan sees i sin helhet under Medlem/NTF Video (krever innlogging)

_MG_0081Veien videre for NTF
Presidenten startet sekvensen med å skryte av medlemmene,


og fortalte at hun er stolt over å være president for en forening som leder an når det gjelder etterutdanning og faglig dyktighet. I året som gikk har samholdet i foreningen vært enormt viktig for å vinne kampen mot flyttingen av den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene. Uten et samkjørt og samlet tillitsvalgtsapparat og medlemsmasse hadde vi ikke lyktes i dette.

Presidenten var også innom en del av utfordringene foreningen står foran. Hvordan kan vi ruste oss best mulig for en fremtid vi ikke vet hvordan vil se ut? Regionreform, kutt i statsbudsjettet, endrede levevaner, internasjonalisering, antibiotikaresistens, digitalisering og en aldrende befolkning – alle faktorer som gjør det vanskelig å vite fremtidens tannbehandlingsbehov. Det blir stadig viktigere med god dialog med medlemmene for å holde fingeren på pulsen, og for å kunne tilpasse medlems- og etterutdanningstilbudet.

Presidentens tale ble streamet live på Facebook - se talen her

Parallelt åpningsforedrag med futt og fart
Åpningsforedraget med Cecilie Andvig hadde tittelen «humor i hverdagen». Andvig ble kåret til årets motivator av Confex i 2008 og 2011 – og det er ikke uten grunn. Foredraget var preget av futt og fart, tårer og latter og stort engasjement. En teatralsk, raus og involverende opptreden av en foredragsholder med glimt i øyet og som ga alt av seg selv! En flott og underholdende måte å starte årets Landsmøte på!

Priser, hederstegn og underholdning
I år var det Kjell Størksen og Knut Tornes som mottok NTFs hederstegn for deres betydelige innsats i å utvikle NTFs etterutdanningstilbud innen implantatprotetikk og gerodontologi. NTFs pris for undervisning og forskning gikk til Anders Verket, og Bente B. Herlofson og Jørgen Helgevold mottok Tidendes pris for beste oversiktsartikkel på vegne av forfatterne av «Medikamentrelatert osteonekrose i kjevene. Del 1: Oversikt og retningslinjer» (publisert i Tidende nr. 10, 2015)

Axel Kolstad bidro med de kulturelle innslagene – et fyrverkeri av en konsertpianist også omtalt ham som "Quentin Tarantino of Classical music". Ikke bare briljerte han ved tangentene, men han høstet også latter og spredte god stemning ved å fleipe med både nordlendinger og presidentens fredrikstaddialekt.

Regjeringens fem satsingspunkter
Den politiske biten var det statssekretær Maria Jahrmann Bjerke som sto for. Hun kunne fortelle at regjeringen har 5 satsingspunkter når det gjelder oral helse;

IMG_4849_small

  1. Leve hele livet – Kvalitetsreform for eldre. Her er regjeringen klar på at det finnes for lite data om de eldres tannhelse, og at det er for stor variasjon i kvaliteten på tannhelsetjenestene som tilbys. De ønsker tannhelsetjenesten velkommen til dugnad, slik at vi sammen kan finne de gode eksemplene på hva som fungerer, lokalisere utfordringene og sørge for at flere eldre beholder god tannhelse livet ut.
  2. Forskning og kunnskap. Regjeringen har lagt frem en ny forsknings- og innovasjonsstrategi for oral helse. De ønsker mer forskning og kunnskapsutvikling i kommunene, og et større fokus på tverrfaglig forskning.
  3. Ehelse. Statssekretæren skrøt av NTF og tannhelsesektoren for å være en aktiv pådriver for ehelse og e-reseptløsningen.
  4. Abonnementsordningen. Regjeringen foreslo i budsjettforslaget å innføre abonnementsordning a l a Sverige. Erfaringene fra Sverige viser at en slik ordning kan være en fordel for unge med dårlig råd, og at behandlingskostnadene har gått ned hos pasientene som har tatt i bruk ordningen. Hun ønsker NTF velkommen til å samarbeidet med å utarbeide ordningen.
  5. Flytting av DOT. Lovendringene som legger til rette for å flytte Den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene ble vedtatt av Stortinget – men iverksettingen av flyttingen ble ikke vedtatt. Ordningen skal i første omgang prøves ut på 15 kommuner før den evalueres. HOD tar sikte på i løpet å forberede ordningen i 2018, men har enda ikke begynt på arbeidet, og vil komme tilbake til Stortinget med en orientering.

Kan man stole på fagfolk?
Dagens hovedforedrag var fra Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Tinius stiftelsen og tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund. Tittelen på foredraget hennes var «Desinformajson, tillit og alternative fakta». Hun snakket om dilemmaet at vi lever i en verden med stadig enklere tilgang på fakta og stadig mer reell ytringsfrihet, og likevel er det stadig vanskelig å stole på informasjonen vi mottar i ulike kanaler. Faktasjekking, som tidligere ble ansett som pressens samfunnsansvar, er nå overført til alle, og det er opp til hver og en av oss å ta ansvar for å ikke spre feilinformasjon. Falske påstander blir spredd i kampen om likes, retweets og nye følgere, og oppgaven med å rette opp i feilinformasjonen er tung. Det blir stadig vanskeligere for fagfolk å nå frem i en verden hvor folk stoler med på hva vennene sier på facebook enn hva forskningen viser.

Det er desto viktigere at fagfolk som vet hva de snakker om tør å stå i de faglige debattene – og at de er tilstede i de kanalene debattene foregår. Hun utfordret NTF til å opprette en egen kommunikasjonspris, som kan belønne fagfolk som er gode til å formidle og som forsvarer tannhelsefaget i samfunnsdebatten. Ingen dum ide – og absolutt et innspill vi tar med oss videre!

_MG_0611Over til fagprogrammet
Leder for fagnemnda Berit Øra avsluttet åpningen med å presentere fagprogrammet. Vi kan som vanlig se frem mot et spennende fagprogram tettpakket med et bredt spekter av relevante tema og oppdatert kunnskap om materialer, teknikker og spennende kasuistikker, samt ny forskning, siste nytt fra spesialistforeningene og en rekke aktualitetsforedrag. Et solid fagprogram som bør ha noe for enhver smak!

Vi ønsker alle deltakere tre flotte dager på Lillestrøm!

Publisert: 02.11.2017