Søk

Rettsaken om sykehuslegenes arbeidstid er i gang

Akademikerne og Legeforeningen har gått i retten for å kreve at deler av tariffavtalen fastsatt av Rikslønnsnemnda skal kjennes ugyldig. Rettsaken er fortsettelsen av fjorårets sykehusstreik som endte i tvungen lønnsnemnd.

Legeforeningen og Akademikerne mener Rikslønnsnemndas kjennelse, med de videreførte unntak fra lovens arbeidstidregler uten samtykke fra Legeforeningen, bryter med norsk lov. Spekter bestrider dette. Rettsaken startet 2. oktober, og det er satt av fire dager til saken.

Saken kan følges påwww.dagensmedisin.no

Kort historikk

  • Lønnsforhandlingene mellom Spekter og Legeforeningen i fjor endte med brudd. Oppgjøret gikk til mekling som heller ikke førte frem.
  • 194 Akademikermedlemmer gikk ut i streik 7. september 2016. Les mer her.
  • Streiken varte helt frem til 11. oktober da den ble stoppet med tvungen lønnsnemnd. Streiken ble dermed historiens lengste sykeshusstrek. Da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd hadde Akademikerne 628 leger, psykologer, sivilingeniører, jurister, økonomer, tannleger og samfunnsvitere ved 15 sykehus ute i konflikt. Les mer her
  • Konflikten gikk videre til Rikslønnsnemnda, som ga Spekter medhold og fastsatte den nye tariffavtalen.


Hva handler konflikten om?

Arbeidsgiverforeningen Spekter vil at arbeidstid skal fastsettes direkte mellom helseforetaket og den enkelte lege. Akademikerne og Legeforeningen vil at arbeidstiden fortsatt skal fastsettes kollektivt med de tillitsvalgte.

Legene har allerede i dag omfattende unntak fra Arbeidsmiljøloven. I dagens system med rullerende planer jobber en lege normalt 60 timers uke omtrent hver 8. til 10. uke. Spekters ønske om nye, individuelle arbeidsplaner med mer fleksibilitet for arbeidsgiver kan gi legene 60 timers uke hele 38 ganger i året.

Publisert: 03.10.2017