Søk

Resultatene fra medlemsundersøkelsen 2015 er klare

Det har desverre tatt litt tid, men en oppsummering og kort analyse av resultatene fra fjorårets medlemsundersøkelse er nå klar.

Ni av ti NTF-medlemmer er stolte av å være tannlege, åtte av ti sier at NTF er «min forening» og syv av ti mener at MNTF er et kvalitetsstempel. Dette er gode tall, men det kommer også tydelig frem at NTF har en god del å gå på for å oppnå toppkarakter når det gjelder både det å få gjennomslag for medlemmenes ønsker og behov, synliggjøring av ulike medlemstilbud og tilgjengelighet rent generelt.

Oppsummeringen er gjort av generalsekretær Morten Harry Rolstad, fagsjef Øyvind Asmyhr og administrasjonssjef Thomas Holmen. Artikkelen kan leses i Tidende nr 5/2016 som kom ut i dag 12. mai, på www.tannlegetidende.no

 

Publisert: 12.05.2016