Søk

NTFs lønnsundersøkelse 2015

NTFs lønnsundersøkelse sendes ut 20. august til alle yrkesaktive medlemmer i den offentlige tannhelsetjenesten. Husk å svare!

Lønnsstatistikken er en høyt prioritert medlemsfordel i Tannlegeforeningen og danner et meget viktig grunnlag for foreningens lønnsarbeide både sentralt og lokalt.

Høy svarprosent sikrer en god statistikk for medlemmene. Vi håper derfor du har mulighet til å svare på undersøkelsen.

De som mottar denne undersøkelsen er registret i NTFs medlemsregister som aktiv arbeidstager i den offentlige tannhelsetjenesten, hvis du ikke mottar undersøkelsen, eller vår informasjon om deg ikke er riktig send oss en melding til; endring@tannlegeforeningen.no

Publisert: 17.08.2015