Søk

Norske tannleger får (nok en gang) toppscore i kundetilfredshet

Første del av EPSI Norges årlige studie av offentlige tjenester i Norge er nå ferdigstilt. Tannlegene opprettholder den høye tilfredshetsskåren fra i fjor.

Tallene fra EPSI måler bl.a opplevd kvalitet på behandling, service, verdi for pengene, lojalitet og om helsetjenesten svarte til forventingene.

Last ned "Sammendrag helsetjenester og politi 2014"

Tannlegene i en særstilling
Tallene viser at nordmenn er svært tilfreds med sine tannleger, og tilfredsheten gjelder for både rutinekontroller og behandling. Sammenlagt får tannlegene 84,3 poeng av 100, noe som anses som særdeles bra. – Tannlegene imponerer nok en gang! En indeksskår på 84 er et resultat som tilsier at tannlegene er dyktige på å levere en tjeneste som står seg meget godt i forhold til de krav og forventninger kundene har, sier Daglig Leder Fredrik Høst i EPSI Norge.

Hos EPSI kvalifiserer alle målinger over 75 som høyt og "peker på en sterk relasjon mellom tjenesteleverandør og kunde".

Til sammenligning ligger legene på 74,6 og sykehusene på 72,4. Så til tross for at tannlegemålingen går ned 0,5 poeng fra 2013 ligger tanlegene nesten 10 poeng over nestemann på lista. Opplevd verdi for pengene trekker tannlegene noe ned, men det er jo heller ikke så rart med tanke på at de fleste andre helsetjenester er tilnærmet gratis.

(Illustrasjon hentet fra EPSI Norge)

Norske tannleger best i Norden
EPSI gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. Sammenliknet med tilsvarende tall fra Sverige og Finland viser at det er de norske tannlegene som har de mest tilfredse kundene.

Tall for tidligere år, samt for andre bransjer finner du på www.epsi-norway.org

Publisert: 26.11.2014