Søk

Implantatprotetikk og helsepersonelloven

Enhver tannlege med norsk autorisasjon kan utføre implantatprotetikk uten tilskudd fra trygden så sant helsepersonellovens § 4 om forsvarlig tannbehandling oppfylles.

Dersom pasientene skal kunne behandles med tilskudd fra trygden kreves spesiell kompetanse hos tannlegen.

Denne kompetansen kan oppnås på to måter:

  1. Man kan fullføre 3 års spesialistutdanning i oral protetikk
  2. Man kan gjennomføre og bestå NTFs kompetansekurs i implantatprotetikk


Andre kurs av typen leverandørkurs, arbeidskurs eller spesialistkurs fra utlandet er nyttige ved utførelse av implantatarbeid, men er ikke meritterende i forhold til trygden. Trygdetilskudd fordrer at tannlege med implantatprotetikkompetanse samarbeider med spesialist i oral kirurgi eller periodonti for innsetting av fiksturer.

Implantatforsikring

Alle som utfører implantatkirurgi eller implantatprotetikk skal registrere dette i forbindelse med den årlige meldingen til Norsk pasientskadeerstatning. Melding gjøres på NPEs nettsted innen 1. februar hvert år.