Søk

Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi

Velkommen til Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi NFKAR

 

Postadresse:
NFKAR v/Linda Arvidsson

Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi                          
Postboks 1109 Blindern, 0317 Oslo 

E-postadresse:
lindaza@odont.uio.no