Søk

Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi

Velkommen til Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi NFKAR

Kontaktpersoner Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi

Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi (NFKAR) er en spesialistforening i Den norske tannlegeforening (NTF). Medlemmer av NTF som er godkjente spesialister eller spesialistkandidater i kjeve- og ansiktsradiologi kan opptas som medlemmer. Andre tannleger, radiografer, fysikere eller andre med interesse for fagområdet kan opptas som assosierte medlemmer. Foreningen arrangerer blant annet årlige medlemsmøter eller medlemskurs.

NFKAR deltar i NTFs organer, som for eksempel Forum for tillitsvalgte, Representantskapsmøte og Landsmøte.

NFKAR er en del av Tannlegespesialistenes fellesorganisasjon (TSF) som arrangerer biannuale fellesseminar for alle tannlegespesialistene i Norge.

Kjeve- og ansiktsradiologi
Kort fortalt omhandler fagdisiplinen bildediagnostikk av tenner, kjever og tilgrensende deler av ansiktet.

Bildeundersøkelsene utføres av spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi når det er behov for mer avanserte radiologiske utredninger enn det som vanligvis gjennomføres i tannlegevirksomheter, for eksempel ved bruk av CBCT.

Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi benyttes også når det er behov for ny vurdering av allerede utførte radiologiske undersøkelser (radiologisk regranskning/second opinion vurdering). Slike vurderinger av tilsendte undersøkelser (f.eks. tannrøntgen, panoramarøntgen, CT/CBCT, MR) utgjør en viktig del av arbeidet.

Postadresse:
NFKAR
Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi
Postboks 1109 Blindern, 0317 Oslo

E-postadresse:
carolhol@odont.uio.no