Søk

Norsk forening for odontofobi

VELKOMMEN TIL NOFOBI SINE NETTSIDER!

Følg NOFOBI på Facebook!

NOFOBI er en interesseorganisasjon for alle med interesse for atferdsmessige sider ved tann-behandling. Foreningen har nå ca. 350 medlemmer. I dag består medlemsmassen av tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer og psykologer.

Vil du melde deg inn i NOFOBI, send en mail til kasserer Maren Agdal på epost: maren.agdal@bkkfiber.no

Les en tidligere artikkel om foreningen fra Tannlegens Tidskrift Tidende "Vet du hva Nofobi er?"


Jubileumsgave til Nofobi sine medlemmer!

I anledning NOFOBI sitt 25 års jubileum vil Nofobi gi alle medlemmer som har betalt kontingent for 2017 (betalt til og med 1. februar 2018) en norsk lærebok i odontologisk psykologi i gave. For å få boken tilsendt per post må hvert medlem selv sende en epost til nofobi2018@gmail.com med fullt navn og postadresse innen 12. mars 2018 (ingen henvendelser besvares på denne epost og denne eposten brukes kun til dette formål). Eventuelle spørsmål kan rettes til styret i Nofobi.


Nofobi har vært engasjert i saken om innslagspunkt 14

NOFOBI synes det er stekt beklagelig at mange av de mest trengende pasientene våre nå i 2018 har fått dårligere rettigheter og mindre valgmuligheter. Saken om endring av kriteriene til trygdens rett til stønad til tannbehandling innslagspunkt 14 har vi jobbet med siden oktober. I november sendte vi et brev til NTF og sentrale politikere om vår bekymring og synspunkter. Teksten i dette brevet kan leses her - Teksten i brevet sendt fra NOFOBI til sentale politikere høsten 2017.


NOFOBIs vinterseminar 2.-3. februar 2018 på Scandic Hotell Nidelven, Trondheim

«Traumatisk stress og odontofobi»
Målgruppe:
Hele tannhelseteamet, psykologer.

Sted: Scandic Hotell Nidelven, Trondheim.

Tid: Fredag 2. februar kl. 10.00 til lørdag 3. februar kl. 12.00.

Kursavgift: kr 2980,- for medlemmer, kr 500,- ekstra for ikke-medlemmer.

Kr 1090,- for studenter i grunnutdanning.

Festmiddag: 1190,- (inklusiv drikke)

FULL SEMINARINVITASJON


PÅMELDING:

PÅMELDINGSLINK Deltager.no (inaktivert, påmelding er ferdig)

Spørsmål?
For mer informasjon kontakt leder i NOFOBI, Arne Jacobsen
E-post: arne@tannlegearne.no

Alle som er interesserte i å behandle pasienter med odontofobi er velkommen til å delta på våre vinterseminarer. Målet med disse er å spre kunnskap om tannbehandlingsskrekk og hvordan tilstanden kan håndteres til pasientens beste. Vi prøver å lage praktisk rettede kurs som er nyttige i det daglige arbeid med pasienter. Foredragsholderne hentes både fra inn og utland og er som oftest psykologer/psykiatere og tannleger. Det er også mulig å fordype seg i emnet odontofobi ved å ta en eksamen i dette. Eksamen avholdes i forbindelse med seminarene.

Vi ønsker også at NOFOBI skal bidra til nettverksbygging. Mange praktiske tips og inspirasjon utveksles i den uformelle kontakten mellom medlemmene. Det sosiale er alltid vektlagt på seminarene, med blant annet festmiddag!

Det lønner seg å bli medlem, også økonomisk. Medlemsavgiften er innspart allerede ved det første seminaret ved medlemsrabatten!

Seminardeltagerne kan få tilsendt utskrift av foredragene ved å henvende seg på mail til nestleder. Dette gjelder kun de kurs hvor vi har kursholders godkjennelse til dette.

Vil du melde deg inn i NOFOBI, send en mail til kasserer Maren Agdal på epost: maren.agdal@bkkfiber.no


Nettsiden administreres av Web-ansvarlig Dorith Aase Eriksen - dorithma@hotmail.com