NTF-RSS http://www.tannlegeforeningen.no NTF-RSS no-bm Mon, 22 Oct 2018 02:44:10 +0100 MSDN RSS Service 1.0.1756.17695 1440 NTF på høring om statsbudsjettet: Kuttene i trygdestønadene må reverseres /aktuelt/NTF-p-hring-om-statsbudsjettet-kuttene-i-trygdestnad-m-reverseres.aspxNTFs president var tydelig på at de foreslåtte kuttene i statsbudsjettet er usosiale og kun rammer de mest sårbare pasientene. 18.10.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7693 Kurskatalog vinter/vår 2019 er klar! /kurs-og-utdanning/-Kurskatalog-vintervr-2019-er-klar.aspxEtterutdanningskatalogen for vinter/vår 2019 er nå publisert og mange av kursene har åpnet for påmelding. Vi minner om at kurskatalogen KUN publiseres digitalt, og kommer altså ikke med oktober-nummeret av Tidende. 18.10.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7647 Årlig samling for dobbeltkompetansekandidatene /kurs-og-utdanning/rlig-samling-for-dobbeltkompetansekandidatene.aspxFra torsdag 18. til fredag 19. oktober arrangerer den nasjonale koordineringskomiteen for dobbeltkompetanse i odontologi sin årlige samling ved Thon Hotel Linne i Oslo. Samtlige 28 kandidater under utdanning deltar. 16.10.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7658 #KeepAntibioticsWorking - Antibiotikadagen 2018 /folkehelse/keepantibioticsworking--antibiotikadagen-2017.aspxAntibiotikadagen arrangeres tradisjonen tro den 18. november for å belyse at ALLE har en rolle å spille for å sikre at disse viktige medisinene forblir effektive. #KeepAntibioticsWorking 15.10.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7230 Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer. Lønnsregulering 2018 og revisjon for 2018 - 2020 /jus-og-arbeidsliv/Mnsteravtalen-for-tannhelsesekretrer-Lnnsregulering-2018-og-revisjon-for-2018--2020-.aspx9. oktober ble det gjennomført forhandlinger med Fagforbundet og Parat om Mønsteravtalen (veiledende avtale) mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer for 2018. 10.10.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7639 NTF på høring i Stortinget - refusjonsordningene må gjennomgås /Profesjon-og-fag/NTF-p-hring-i-Stortinget-Refusjonsordningen-for-tannhelse-m-gjennomgs.aspxNTF var tirsdag 9.oktober på høring hos Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget om forslag fra Arbeiderpartiet om å styrke norsk tannhelse. 09.oktober Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7638 Takk for i år - NTFs landsmøte 2018 /Kurs-og-utdanning/Landsmotet/Takk-for-i-r--NTFs-landsmte-2018-.aspx​Da er vi i havn med nok et landsmøte og Nordental. Takk til alle som var med å gjøre dette til tre meget vellykkede kursdager! 08.10.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7637 Statsbudsjettet gir tannhelseregningen til pasientene /profesjon-og-fag/Statsbudsjettet-gir-tannhelseregningen-til-pasientene.aspxRegjeringen Solberg la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019. NTF reagerer på at pasientenes trygdestønad svekkes. 08.10.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7636 Ny informasjonsfilm om tannlegeyrket fra NRK /profesjon-og-fag/Ny-informasjonsfilm-om-tannlegeyrket-fra-NRK.aspxNTF har i samarbeid med NRK og Adalia produksjonselskap fått laget en episode om tannlegeyrket til serien "Mitt yrke" som skal brukes i undervisningsøyemed mot elever i videregående skole. 08.10.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7635 Priser og hederstegn under NTFs landsmøte /Kurs-og-utdanning/Landsmotet/Priser-og-hederstegn-under-NTFs-landsmte.aspxLandsmøtet er tradisjonen tro en arena hvor NTF har mulighet til å gi litt ekstra heder til noen som har utmerket seg på ulike arenaer. I løpet av landsmøtet deles det ut hederstegn for innsats for foreningen, samt pris for undervisning og forskning, beste posterpresentasjon, faglige artikler og utstillerstand. 05.10.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7634 Vi er i gang - NTFs landsmøte 2018 offisielt åpnet! /Kurs-og-utdanning/Landsmotet/Vi-er-i-gang--NTFs-landsmte-2018-offisielt-pnet.aspxNTFs landsmøte 2018 er sparket i gang med en tradisjonell og stemningsfull åpning, samt et velkomstforedrag om raushet av Kathrine Aspaas. 04.10.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7633 NTF på stortingshøring om regjeringens eldrereform /profesjon-og-fag/NTF-p-stortingshring-om-regjeringens-eldrereform.aspxPresident Camilla Hansen Steinum ga Helse- og omsorgskomiteen tydelig beskjed om betydningen av god oral helse for eldres allmenntilstand og livskvalitet i høring 1.oktober. 03.10.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7630 TannBarn del I er publisert /profesjon-og-fag/TannBarn-del-I-er-publisert.aspxFørste del av Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, er nå publisert på Helsedirektoratets nettsider. NTF vil gå grundig gjennom dokumentet og komme tilbake med synspunkter på retningslinjen. 28.09.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7628 ​Om munnhelse og utenforskap: NTF støtter TV-aksjonen 2018 /Profesjon-og-fag/Om-munnhelse-og-utenforskap-NTF-sttter-TVaksjonen-2018.aspxDe sosiale forskjellene og økonomiske ulikhetene i Norge øker. Årets TV-aksjon har som mål at flere skal bli inkludert i fellesskapet. Utenforskap og dårlig tannhelse går ofte hånd i hånd. NTF har derfor valgt å støtte aksjonen. 26.09.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7624 Stopptober 2018 /folkehelse/Stopptober-2018.aspxI oktober 2018 lanserer Helsedirektoratet Stopptober – en 28-dagers masseoppfordring om å slutte med røyk og snus. Helsepersonell, kommuner og frisklivssentraler oppfordres til å bruke anledningen til å ta opp røykeslutt. 20.09.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7619 Nye anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis /profesjon-og-fag/Nye-anbefalinger-for-smittevern-i-klinisk-odontologisk-praksis.aspxInternasjonalisering og økende forekomst av antibiotikaresistens har aktualisert behovet for felles retningslinjer for smittevern for all odontologisk praksis. NTF har nå gått sammen med fagmiljøene om å utarbeide slike felles anbefalinger. 19.09.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7617 Artikkel om oral helse i prestisjetunge The Lancet /profesjon-og-fag/Artikkel-om-oral-helse-i-prestisjetunge-The-Lancet.aspxDen siste printutgaven av det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet inkluderer kommentarartikkelen «Strengthening oral health for universal health coverage» skrevet av Harry-Sam Selikowitz. 15.09.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7615 Lyst til å være med og forbedre NTFs nettsider? /Medlem/Lyst-til--vre-med-og-forbedre-NTFs-nettsider.aspxTannlegeforeningen har startet en prosess med å forbedre og fornye våre nettsider. For å lykkes i dette arbeidet ønsker vi å kartlegge hva som fungerer og hva som ikke fungerer på vårt nettsted. Vi har derfor opprettet en undersøkelse som sendes ut per e-post til alle medlemmer hvor man kan komme med ris, ros og andre tilbakemeldinger. 06.09.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7608 Husk frist for lav påmeldingsavgift for årets Landsmøte! /kurs-og-utdanning/Husk-frist-for-lav-pmeldingsavgift-for-rets-Landsmte.aspx9. september øker prisene for å delta på årets Landsmøte. Benytt deg av sjansen til å sikre deg plass til redusert pris nå! 05.09.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7607 Ny konstituert visepresident i NTF /organisasjonen/Ny-konstituert-visepresident-i-NTF.aspxNTFs visepresident Gunnar Amundsen har trukket seg fra vervet etter at han i juni ble valgt som ordførerkandidat for Høyre til kommunevalget 2019 i Haugesund. Etter skriftlig behandling i NTFs representantskap har hovedstyret konstituert Benedicte Heireth Jørgensen som ny visepresident for den gjenstående delen av valgperioden 2018-2019. 29.08.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7592