NTF-RSS http://www.tannlegeforeningen.no NTF-RSS no-bm Fri, 21 Jul 2017 04:47:16 +0100 MSDN RSS Service 1.0.1756.17695 1440 Her er kandidatene til årets Studentforskerpris! /medlem/For-studenter/Her-er-kandidatene-til-rets-Studentforskerpris.aspxHvert år nominerer lærerstedene to masteroppgaver/studentprosjekt som presenteres på NTFs Landsmøte. Her er listen over årets nominerte! 14.07.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7070 Nasjonal veileder for håndhygiene nå tilgjengelig i nedlastbar pdf /folkehelse/Nasjonal-veileder-for-hndhygiene-n-tilgjengelig-i-nedlastbar-pdf.aspxI februar 2017 publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) en ny digital utgave av ny nasjonal veileder for håndhygiene. Nå finnes veilederen også som nedlastbar PDF-fil. 12.07.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7076 Munn- og halskreftdagen 2017 /profesjon-og-fag/Munn-og-halskreftdagen-2017.aspxMunn- og halskreftforeningen inviterer til en nasjonal fagdag om munn- og halskreft mandag 18. september 2017. 11.07.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7082 Oppdaterte tobakkstall fra folkehelserapporten /folkehelse/Oppdaterte-tobakkstall-fra-folkehelserapporten.aspxAntall røykere fortsetter å gå ned i den norske befolkningen, samtidig som snusbruken fortsetter å stige. Snusing er nå den vanligste formen for tobakksbruk blant de yngre, viser de oppdatert tobakkstallene i Folkehelseinstituttet (FHI) sin folkehelserapport. 10.07.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7075 Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer /jus-og-arbeidsliv/Mnsteravtalen-for-tannhelsesekretrer1.aspxÅrets forhandlinger med Fagforbundet og Parat om Mønsteravtalen (veiledende avtale) mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer, blir gjennomført 30. august 2017. 10.07.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7077 Datatilsynet bekrefter brudd på regler ved sms-markedsføring til pasienter /jus-og-arbeidsliv/Datatilsynet-bekrefter-brudd-p-regler-ved-smsmarkedsfring-til-pasienter.aspxNTF kontaktet tidligere i år Datatilsynet angående en sak hvor markedsføring for tannhelseforsikring ble sendt ut til pasienter via sms. NTF har mottatt svar fra Datatilsynet som bekrefter at dette strider med personopplysningsloven. 07.07.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7072 Tverrfaglig europeisk samarbeid mot antibiotikaresistens /folkehelse/Tverrfaglig-europeisk-samarbeid-mot-antibiotikaresistens.aspxDen europeiske tannlegeforeningen, legeforeningen og veterinærforeningen har sluttet seg til en europeisk "One health" handlingsplan mot antibiotikareistens. 06.07.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7074 Husk påmelding til høstens TSE kurs! /kurs-og-utdanning/Husk-pmelding-til-hstens-TSE-kurs.aspx1. august er det påmeldingsfrist til alle høstens kurs i Tannlegenes systematiske etterutdanning (TSE). NB: Kursene blir ofte fulltegnet - vi anbefaler å være tidlig ute med påmelding. 05.07.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7073 Landsmøtekatalogen er klar! /Kurs-og-utdanning/Landsmotet/Landsmtekatalogen-er-klar.aspxI disse dager går katalogen for NTFs Landsmøte 2017 i trykken. Dere som ikke klarer å vente til katalogen kommer i posten med Tidende rundt 17. august kan laste ned fagprogrammet nå. 30.06.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7067 Revidert versjon av Gult hefte /Profesjon-og-fag/Trygd-og-tannbehandling/Revidert-versjon-av-Gult-hefte.aspxEtter at enkelte takster for tannbehandling ble vedtatt endret har Helse- og omsorgsdepartementet revidert Rundskriv I - 4/2016 (Det gule heftet). Endringene gjelder fra 1. juli 2017. 29.06.2016 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7068 Ønsker du feriestopp av Tidende? /profesjon-og-fag/nsker-du-feriestopp-av-Tidende.aspxTidende distribueres med bud til de fleste av mottakerne, og mange får bladet på dørmatten sammen med morgenavisene. Hvis du melder feriestopp av avisen, stoppes imidlertid ikke automatisk leveringen av Tidende. 28.06.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6024 Svikt og svik - ny rapport fra Barnevoldsutvalget /folkehelse/Svikt-og-svik--ny-rapport-fra-Barnevoldsutvalget.aspxBarnevoldsutvalget har utgitt en ny rapport / NOU "Svikt og svik - Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt" - en viktig rapport hvor også NTF og tannhelsetjenesten har vært involvert. 22.07.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7060 Arendalsuka 2017 - Orale senskader ved kreftbehandling /Profesjon-og-fag/Helsemyndigheter/Arendalsuka-2017--En-fagpolitisk-samtale-om-orale-senskader-ved-kreftbehandling.aspxTannlegeforeningen, Legeforeningen, Kreftforeningen, Munn- og halskreftforeningen og helsepolitikere møtes til en tverrfaglig politisk samtale under årets Arendalsuke for å stille spørsmålet: Hvordan kan vi sammen hjelpe pasientene? 19.06.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7059 Justering av takster for tannbehandling /Profesjon-og-fag/Trygd-og-tannbehandling/Justering-av-takster-for-tannbehandling.aspxI forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har NTF mottatt varsel om endring av enkelte takster for tannbehandling (702 og 703). Endringene gjelder fra 1. juli 2017. 16.06.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7058 San Francisco blir vertsby for FDI World Dental Congress 2019 /Profesjon-og-fag/FDI/San-Francisco-blir-vertsby-for-FDI-World-Dental-Congress-2019.aspxWorld Dental Federation (FDI) har annonsert at World Dental Congress for 2019 skal arrangeres i San Francisco. Fagkongressen avholdes 5.-8. september. 14.06.2016 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7046 Nye tall fra Norsk pasientskadeerstatning /Profesjon-og-fag/Klageordning/Nye-tall-fra-Norsk-pasientskadeerstatning.aspxNorsk pasientskadeerstatning (NPE) har offentliggjort tallene for erstatningsklager for 2016 i en ny rapport. Rapporten viser en økning på 12 prosent fra 2015 til 2016 i meldte erstatningssaker som gjelder behandling i den private helsetjenesten. Tannlegene topper fremdeles statistikken med 56% av klagesakene. 12.06.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7044 Endelig vedtatt - DOT flyttes ikke til kommunene /Profesjon-og-fag/Helsemyndigheter/Endelig-vedtatt--DOT-flyttes-ikke-til-kommunene.aspxI en votering som varte helt til kl. 03 i natt stemte Stortinget nei til å flytte den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. President i Den norske tannlegeforening (NTF) Camilla Hansen Steinum er fornøyd med vedtaket. 09.06.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7042 Ikke flertall for flytting av DOT på Stortinget /Profesjon-og-fag/Helsemyndigheter/Ikke-flertall-for-flytting-av-DOT-p-Stortinget.aspxHelse- og omsorgskomiteen la i dag frem sin innstilling til Stortinget hvor de har konkludert med at den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) bør videreføres på regionalt nivå. De fire partiene på borgerlig side ble enige om forslaget, men åpner for en prøveordning hvor kommuner som ønsker det, kan søke om å få overta ansvaret fra 2020. 01.06.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7041 Verdens tobakksfrie dag 31. mai /folkehelse/Verdens-tobakksfrie-dag-31-mai1.aspxVerdens tobakksfrie dag har blitt markert i Norge den 31. mai hvert år siden 1988. I år er temaet "Tobakk - en trussel for utvikling". 31.05.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7039 Nå introduseres standardiserte tobakkspakninger /folkehelse/N-introduseres-standardiserte-tobakkspakninger-.aspxNye regler om standardiserte røykpakker og snusbokser trer i kraft 1. juli 2017. Det innebærer at tobakkspakningene får lik farge og utforming. Formålet med å innføre nøytrale tobakkspakker er å bidra til at barn og unge ikke begynner med røyk og snus. 29.05.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7037