NTF-RSS http://www.tannlegeforeningen.no NTF-RSS no-bm Wed, 24 Jan 2018 02:53:53 +0100 MSDN RSS Service 1.0.1756.17695 1440 Ny veileder om strålebruk innen odontologi /profesjon-og-fag/Ny-veileder-om-strlebruk-innen-odontologi.aspxStatens strålevern har publisert en veileder om dental strålebruk. Veilederen utdyper strålevernforskriftens krav knyttet til bruk av tannrøntgen, dental laser og herdelamper. 23.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7339 For første gang er det flere som snuser enn som røyker i Norge /folkehelse/For-frste-gang-er-det-flere-som-snuser-enn-som-ryker-i-Norge.aspxI fjor var det for første gang flere dagligsnusere enn dagligrøykere i Norge, viser helt ferske tall fra SSB. NTF er bekymret over at stadig flere unge snuser. 18.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7334 Oppdatert versjon av heftet 'Etablering og organisering av tannlegevirksomhet' /jus-og-arbeidsliv/Oppdatert-versjon-av-heftet-Etablering-og-organisering-av-tannlegevirksomhet.aspxHeftet inneholder nyttig informasjon om hvordan man starter og organiserer en privat tannlegevirksomhet. Den nye versjonen er revidert i januar 2018 og ligger nå tilgjengelig under Jus og arbeidsliv / Privat sektor. 17.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7333 Juridisk rådgivning stengt 18. januar /jus-og-arbeidsliv/Juridisk-rdgivning-stengt-.aspxJuridisk rådgivning holder stengt torsdag 18. grunnet internt seminar. 04.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6840 ​Rekordmange tannleger samlet til årets Vestlandsmøte /Bergen/Rekordmange-tannleger-samlet-til-rets-Vestlandsmte-.aspxI dag ble det 78. Vestlandsmøtet åpnet i Grieghallen i Bergen, hvor i underkant av 800 tannleger de neste dagene er samlet for faglig og sosialt påfyll. 12.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7328 ​Særaldersgrensen og pensjon under press /jus-og-arbeidsliv/offentlig-sektor/lonn-og-pensjon/Sraldersgrensen-og-pensjon-under-press-.aspxDet pågår for tiden to pensjonsdiskusjoner som vil bety mye for våre medlemmer i DOT. Én om særaldersgrenser og én om alt det andre. Den ene pensjonsdiskusjonen involverer regjeringen og partene i arbeidslivet. Der er også Akademikerne og NTF med. 12.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7329 ​Innslagspunkt 14: Saken må løses med dialog /Profesjon-og-fag/Trygd-og-tannbehandling/Innslagspunkt-14-Saken-m-lses-med-dialog.aspxEndringene i regelverket for innslagspunkt 14, og konsekvensene av disse, har skapt usikkerhet blant NTFs medlemmer. NTF er grunnleggende uenige i endringene og jobber aktivt mot både politikere og myndigheter, men er overbevist om at saken løses best med dialog. 11.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7327 På mandag starter Arbeidslivets klimauke! /Profesjon-og-fag/P-mandag-starter-Arbeidslivets-klimauke.aspxAkademikerne har gått sammen med LO, YS Unio, NHO, Virke og KS om Norges største klimadugnad: Arbeidslivets Klimauke. Målet er å bidra med tips og tiltak som kan gjøre norske virksomheter mer klima- og miljøvennlige, og samtidig gi økonomiske resultater. 10.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7324 Påmeldingen for Midt-Norgemøtet 2018 har åpnet! /Sor-Trondelag/Pmeldingen-for-MidtNorgemtet-2018-har-pnet.aspxSør-Trøndelag tannelegeforening ønsker velkommen til det 28. Midt-Norgemøtet 19.–20. april 2018 på Clarion Hotel & Congress Trondheim. 09.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7323 Oppdaterte dokumenter /organisasjonen/Oppdaterte-dokumenter-.aspxEn rekke av NTFs styringsdokumenter ble oppdatert under Representantskapsmøtet 2017, og de fleste endringene trådte i kraft 1. januar 2018. I tillegg ble det vedtatt to nye policydokumenter om fremtidens tannhelsetjeneste. 08.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7297 ​Husk tilskuddsplikten til NPE /Profesjon-og-fag/Klageordning/Husk-tilskuddsplikten-til-NPE1.aspxAlle privatpraktiserende tannleger skal betale tilskudd til NPE. For 2018 er det frist for registrering 1. februar. Oppføringen fornyes automatisk, så hvis du ikke har noen endringer i helsepersonellgrupper, årsverk eller kontaktopplysninger, behøver du ikke registrere på nytt. 05.01.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7321 NTFs arbeid rundt innstrammingene i innslagspunkt 14 /Profesjon-og-fag/Trygd-og-tannbehandling/Om-Gult-hefte-2018-og-innslagspunkt-14.aspxInnstrammingene i innslagspunkt 14 har store ringvirkninger for pasientene, og NTF prioriterer denne saken høyt. Det er avtalt møte med statsråd Bent Høie, vi har kontinuerlig dialog med Helse- og omsorgskomiteen, i tillegg til at vi har bedt om møte med Helsedirektoratet og Helfo. 05.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7311 Godt nytt år! /Profesjon-og-fag/Godt-nytt-r.aspxVi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartenere et godt nytt år! 01.01.2018 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6341 ​Oppklaring om odontofobi? /Profesjon-og-fag/Helsemyndigheter/Oppklaring-om-odontofobi.aspxNTF har mottatt svar fra statsråd Bent Høie på foreningens innspill i anledning de endringer som Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører for trygdestønadsordningen fra 2018, med særlig vekt på innslagspunkt 14. Svaret publiseres her, med NTFs kommentarer. 23.12.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7295 Det gule heftet 2018 er publisert! /Profesjon-og-fag/Trygd-og-tannbehandling/Det-gule-heftet-2018-er-publisert.aspxRegelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018 (også kalt Rundskriv I-7/2017 eller "Gult hefte") er publisert på regjeringen.no 21.12.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7294 ​Pasienter med psykiske lidelser mister retten til stønad til tannbehandling /Profesjon-og-fag/Helsemyndigheter/Pasienter-med-psykiske-lidelser-kan-miste-retten-til-stnad-til-tannbehandling.aspxMot rådene fra et samlet fagmiljø vedtok Stortinget i går å begrense reglene for innslagspunkt 14 i folketrygdens stønadsordning for tannbehandling. Kuttet på 30 millioner begrunnes med overforbruk. NTF kommer til å arbeide for at vedtaket reverseres. 20.12.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7292 Årets julegave går til Flyktninghjelpen /organisasjonen/rets-julegave-gr-til-Flyktninghjelpen.aspxNTF har en tradisjon for å gi en årlig julegave til en utvalgt organisasjon med et godt formål. Vi har valgt å gjøre dette i stedet for å sende julekort, dvs at pengene som ville gått til trykking og porto i stedet går til et godt formål. I år er det Flyktninghjelpen som har mottatt gaven. 19.12.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7286 Ny, digital røykesluttveileder kan hjelpe pasienter å stumpe røyken /folkehelse/Ny-digital-rykesluttveileder-kan-hjelpe-pasienter--stumpe-ryken.aspxMange pasienter har røykeslutt som nyttårsforsett. Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo har utviklet en ny digital røykesluttveileder; "Endre", som kan hjelpe pasientene med å nå målet. 18.12.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7287 Påmeldingen til NTFs Holmenkollsymposium 2018 har åpnet! /kurs-og-utdanning/Pmeldingen-til-NTFs-Holmenkollsymposium-2017-har-pnet.aspxNTF inviterer på nytt til to hele dager med symposium på tradisjonsrike Scandic Holmenkollen Park Hotell! Vi tilbyr et spennende og innholdsrikt program med et helt nytt tema: "Estetikk, kvalitet og etikk". 14.12.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=6807 Meget gode tilbakemeldinger etter høstens TSE kurs /kurs-og-utdanning/Meget-gode-tilbakemeldinger-etter-hstens-TSE-kurs.aspxHøstens TSE moduler er unnagjort, og samtlige moduler har fått strålende tilbakemeldinger fra deltakerne. I evalueringen skriver de bl.a. at kursene har høy relevans til klinisk hverdag, gode forelesere og fin kombinasjon mellom teori og praksis. 12.12.2017 Tannlegeforeningen.no http://www.tannlegeforeningen.no/storypg.aspx?id=7280