Søk

Tidligere markeringer av Munnhelsedagen

FDI markerer den årlige World Oral Health Day - Verdens munnhelsedag - 20. mars og oppfordrer alle sine medlemsland/foreninger til å gjøre det samme. Her er en oversikt over tidligere markeringer og tema:

Munnhelsedagen 2017

Markeringen av Munnhelsedagen 2017 var å øke kompetansen i befolkningen og blant NTFs medlemmer om symptomer på munn- og halskreft slik at tannlegene kan bidra til en raskere diagnostisering, og viktigheten av livslang oppfølging av munnhelsen for kreftpasienter. Markeringen var et samarbeid mellom NTF, Kreftforeningen, Munn- og halskreftforeningen og Det odontologiske fakultet ved UiO.

Markeringen besto av tre deler:
 • Folkeopplysning
  Både før og etter markeringen vil vi jobbe for å skape oppmerksomhet i presse og sosiale medier og vil spre informasjon til befolkningen om symptomer på munn- og halskreft og hvilken effekt kreftbehandling kan ha på munnhelsen.

 • Faktaark om munnhelse etter kreftbehandling
  Det vil utvikles et pasientskriv med nyttig informasjon om livslang oppfølging av munnhelsen for kreftrammede. Skrivet kan lastes ned fra denne nettsiden så snart det er ferdigstilt.


FAKTA OM KREFT OG MUNNHELSE
 • Over 33 000 personer i Norge får en ny kreftdiagnose hvert år.
 • Tannlegene er eksperter på munnhulediagnostikk og har en avgjørende rolle når det gjelder screening og tidlig diagnostikk av munn- og halskreft.
 • Ved utgangen av 2015 var det mer enn 250 000 personer her i landet som hadde eller hadde hatt kreft.
 • 100 % av munn- og halskreftrammede, 80 % av de med ved stamcelletransplantasjon og 40 % av pasienter med kurativ kjemoterapi behandlet for kreft i andre deler av kroppen opplever senskader og kroniske plager i munnhulen som en følge av kreftbehandlingen.
 • Orale komplikasjoner underveis i en kreftbehandling kan føre til at behandlingen må endres, utsettes eller stanses. Det er derfor viktig at pasientene blir undersøkt og får gjennomført nødvendig tannbehandling før kreftbehandlingen settes i gang.
 • Tannlegene bør komme tidlig på banen og være en integrert del av tverrfaglige team underveis i kreftomsorgen for å begrense orale komplikasjoner og senskader.
 • Munntørrhet er en av de vanligste orale komplikasjonene for kreftpasienter, og rammer opptil 80% av visse pasientgrupper.


Arkiv

Munnhelsedagen 2016

Om munnhelsedagen 2016
Etterlyser større fokus på munnhelse i psykiatrisk behandling
Støtt Verdens munnhelsedag 2016
Pressemelding Munnhelsedagen 2016 - God munnhelse er viktig for hele kroppen


Munnhelsedagen 2015

Diabetes og munnhelse
Faktaark Pasientinfo tenner og diabetes (pdf)
Faktaark Behandlerinfo - pasienter med diabetes (pdf)
Artikkel Tidende 3/2015 om Munnhelsedagen 2015 (pdf)
Pressemelding Munnhelsedagen 2015 - Sammen i kampen mot diabetes