Søk

Datatilsynet med vedtak om reservasjonsrett på Legelisten.no

Datatilsynet fattet 15. november et vedtak om at helsepersonell skal kunne kreve å reservere seg mot vurderinger på legelisten.no. Vedtaket innebærer også at Legelisten.no må slette personopplysninger om brukerne av nettsiden.

Saken har pågått i flere år og vært gjennom en grundig saksbehandling. Frem til nå har det vært mulig å legge inn anonyme vurderinger av fastleger, tannleger eller helsepersonell i spesialisthelsetjenesten på legelisten.no. Bakgrunnen for avgjørelsen er at Datatilsynet mener at legelisten.no skaper en konflikt mellom personvern og ytringsfrihet, og at balansen mellom de to rettighetene ikke er god nok.

Ulempen er at vurderingene kommer fra anonyme personer, uten at man har mulighet til å bekrefte at dette er faktiske pasienter. Helsepersonell kan heller ikke møte eller kommentere eventuell kritikk pga pasientsikkerheten og taushetsplikt.

Datatilsynet har også mottatt flere klager fra helsepersonell som mener kommentarfeltet brukes til trusler og press fra pasienter. Dette gjør det vanskelig for helsepersonell å foreta upopulære avgjørelser, som å ikke skrive ut smertestillende medisiner eller antibiotika, eller ikke gi sykemelding.

I tillegg står det i Datatilsynets vedtakt at legelisten.no pålegges å slette registrerte e-postadresser til brukere som har vurdert helsepersonell, da dette er personopplysninger som kan knyttes til brukerens helsesituasjon.

Datatilsynets vedtak er endelig, men har tre ukers klagefrist. Det betyr at Legelisten.no kan klage på vedtaket. I så fall vil Personvernnemnda ta endelig stilling til saken.

Les mer om vedtaket på www.datatilsynet.no

Publisert: 16.11.2017