Søk

Barn må skjermes mot tobakksrøyk

Helsedirektoratets nye tobakkskampanje ”Det du ikke ser” setter søkelyset på hvordan barn utsettes for passiv røyking. NTF støtter kampanjen.

Målet med den nye kampanjen er å beskytte befolkningen, og barn spesielt, mot passiv røyking. Veldig mange barn utsettes daglig for passiv røyking hjemme. Også hos besteforeldre, slektninger og venner blir man utsatt for passiv røyking viser en ny undersøkelse Helsedirektoratet har fått utført.

Fakta om passiv røyking
Omkring 100 000 barn utsettes for passiv røyking i Norge hver dag. Å røyke passivt vil si å puste inn luft som er forurenset av tobakksrøyk. Tobakksrøyk inneholder rundt 50-70 kreftfremkallende stoffer.

Mer enn 80 prosent av tobakksrøyken er usynlig. Det er ingen sikker nedre grense for passiv røyking og selv små mengder tobakksrøyk kan skade helsa.

Alle som puster inn tobakksrøyk har økt risiko for å utvikle flere av de samme sykdommene som røykere, inkludert kreft og hjerte- og karsykdommer.

Få hjelp til å slutte
Ved å slutte å røyke kan man redusere de potensielle skadevirkningene av passiv røyking umiddelbart. Hvis du tenker på å slutte og vil gi det er forsøk kan du gå inn på www.slutta.no eller www.helsenorge.no for å få mer informasjon, veiledning og hjelp.

Du kan også ringe Røyketelefonen på: 800 400 85.

Materiell til nedlasting:
- Brosjyren ”Det du ikke ser. Om barn og passiv røyking”
- Fakta om passiv røyking
- Passiv røyking og barn
- Tall om passiv røyking

Se også:
- ”Barn utsettes for passiv røyking hos besteforeldre” – nettnyhet på helsedirektoratet.no.
- ”Det du ikke ser” – om kampanjen på helsedirektoratet.no.
- Se filmen og les om passiv røyking på helsenorge.no.

Publisert: 24.08.2012