Søk

Vær medmenneske – vis omsorg

Hendelsene på Utøya og i Oslo har gjort dypt inntrykk. Vemod og sorg dominerer, men også beundring for dem som midt oppe i det hele utfører viktige oppgaver på vegne av oss alle.

Det er med stort vemod og sorg vi har vært vitne til hendelsene på Utøya og i Oslo.

 

Sjokket etter det meningsløse angrepet på nasjonens mest sentrale verdier, erstattes nå av et sterkt og konstruktivt indre samhold. På sikt vil dette komme til å styrke vårt åpne demokrati – ikke svekke det.

 

Våre tanker nå går først og fremst til dem som er rammet, enten direkte eller indirekte. Men vi tenker også på dem som er involvert i de arbeidene som følger i etterkant av slike hendelser.

 

Flere av våre medlemmer er engasjert i arbeidet med å identifisere ofrene. Dette er et viktig arbeid som krever mye av dem som deltar, både faglig og menneskelig. Vi ønsker dere alt godt. Vi takker for innsatsen.

 

NTF har mottatt hilsener fra søsterorganisasjoner og enkeltmedlemmer fra inn- og utland. Vi takker. Det er godt å vite at vi står sammen i vanskelige tider.

 

Gunnar Lyngstad, president i Den norske tannlegeforening

Publisert: 27.07.2011