Søk

Vil gjøre det enklere for norsk næringsliv

Regjeringen vil at bedriftene skal bruke minst mulig tid på administrative oppgaver som er pålagt dem i lover og forskrifter og mest mulig tid på å drive og utvikle virksomheten.

Det planlegges derfor et betydelig kutt i norsk næringslivs administrative kostnader. Målet er å redusere kostnadene med 10 milliarder kroner innen utgangen av 2015. Blant annet skal regler og rapportering forenkles og informasjonen forbedres.

 

For å nå målet er det nødvendig å ha et nært samarbeid med næringslivet. Alle har anledning til å bidra ved å komme med innspill til forenklingstiltak.

 

Les mer på nettsiden enklereregler.no.

 

Publisert: 22.11.2011