Søk

Verdens håndhygienedag 5. mai 2017

Folkehelseinstituttet går sammen med landets fire kompetansesentre for smittevern i markeringen av Verdens håndhygienedag den 5. mai. Hovedtemaet for årets markering er korrekt bruk av engangshansker

Verdens håndhygienedag skal bidra til å opprettholde oppmerksomheten på håndhygiene som vårt viktigste smitteforebyggende tiltak. Håndhygiene, utført på rett måte og til rett tid, forebygger ikke bare infeksjoner, men hindrer også spredning av antibiotikaresistente bakterier. Systematisk og kontinuerlig arbeid for bedre etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger bidrar til økt pasientsikkerhet.
 
 
Årets markering retter oppmerksomheten mot korrekt bruk av engangshansker i helsetjenesten. God håndhygiene og bruk av engangshansker blant helsepersonell er det viktigste tiltaket for å forebygge infeksjoner.
 
I forbindelse med årets markering har FHI laget en instruksjonsfilm:
 

 
Materiell og mer informasjon om markeringen finner du på temasiden for håndhygiene på www.fhi.no

Publisert: 05.05.2017