Søk

Vellykket konferanse om IKT i tannhelsetjenesten

Konferansen ble arrangert av SITT (Samarbeid om IT i tannhelsetjenesten), et samarbeidsprosjekt mellom NTF og Den offentlige tannhelsetjenesten i fylkeskommunene. Det ble gitt tydelige signaler om at elektronisk kommunikasjon for tannleger i fremtiden bør skje via Norsk helsenett.

Nasjonal IKT konferanse ble gjennomført i Tønsberg 11.- 12. mars. Konferansen ble oppfattet som meget vellykket og inspirerende av deltakerne. Både privat og offentlig tannhelsetjeneste var godt representert. Dessuten deltok representanter for IKT avdelinger i fylkeskommunene, representanter for UiO, programvare leverandører og myndigheter, til sammen 113 deltakere.

 

Programmet omfattet innlegg fra blant annet Datatilsynet, Norsk helsenett, KITH (Kompetansesenteret for IT i helsetjenesten), NAV, KS og Sosial- og helsedirektoratet. Alle presentasjonene fra konferansen vil bli gjort tilgjengelig på http://tannhelse.vfk.no.

Publisert: 14.03.2008